260 ÉVES A HAVADI OKTATÁS


Részlet BARTOS MIKLÓS monográfiájából

Az első tanító Havadon Sóváradi Sánta István volt (1756-1758). Őt követte Szatmári Ádám (1759), Kovács István (1759-1761), Kis Lőrinc (1762-1764), Siklódi Kádár József (1767), Barabás József (1771-1772), Beretzki Péter (1773-1785), Hadnagy József (1788-1817), Demeter György (1819-1835), Marosi János (1836-1839), Nagy István (1840-1850), Czegő Ferenc (1856-1859), Simon István (1859- 1867), Vízi Lajos (1867-1879), Bodoni László (1879-1925), Nemes Dénes (1925-1926), Garda Aladár (1926-1934), Bodoni Kálmán (1934-1940), Jakab Ilona (1940-1945), Kovács József (1942-1944), Bakó Sándor (1946-1948), Schuller Judit (1946-1947), Kovács Ernőné (1942-1948) (MT124; PJK-VIII).

A felekezeti iskolában 1940-ig csak egy tanító oktatta egyetlen tanteremben az I—VII. osztály tanulóit. Elképzelhető, hogy ez milyen erőfeszítést kívánt a tanítótól, ha eredményt akart elérni. A beiskolázottak száma a fellelhető adatok szerint így alakult: 1853-ban 30, 1857-ben 42, 1860-ban 42, 1866-ban 36, de 1896-ban már 106, akik közül 90 járt rendesen iskolába, 16 kimaradt; a 90-ből osztályismétlésre bukott 24 tanuló; 1918-ban 90, 1924-ben 105, 1930-ban 80, 1937-ben 92 .