PAGINA NEOFICIALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NEAUA

HAVADI ISKOLA NEM HIVATALOS WEB OLDALA
260 ÉVES A HAVADI OKTATÁS

Havadi iskola

HAVADI ISKOLA MONOGRÁFIÁJA


Bartos Miklós: Közoktatás HavadonFöltehető, hogy már a 17. században is folyt a településen elemi fokú oktatás. Havad egyházközsége 1615 és 1665 között Nyárádszentsimonhoz tartozott, amelynek volt iskolája; valószínű, hogy ebben az időszakban havadi gyermekek is részesültek iskolai oktatásban, vagy úgy, hogy átjártak a közeli Szentsimonba, vagy úgy, hogy a pap járt át Havadra. Oktatással ebben az időben általában a papok foglalkoztak. Persze nem mérhető ez a mai általános oktatás mércéjével, hiszen nemcsak a szakképzett tanító, de a tárgyi feltételek, a tanterem, a tankönyv, iskolai felszerelés, tanítói lakás stb. is hiányoztak.

. Ám azt már bizonyosan tudjuk, hogy a havadi egyházközség 1757-ben a Nyárádkarácsonyfalván tartott Generális Szinódushoz (Egyházkerületi Közgyűlés) kérést nyújtott be külön mester (tanító) alkalmazására. A szinódus elismerte a kérés jogosságát, és a mester díjlevelét (fizetését) a következőkben állapította meg: az eddigi harangozói fize¬tés, mely néhány darab külső birtok haszonélvezetéből állott, adassák a mesternek; a papnak járó három-három kalangya búza és zab illetményből egy-egy kalangya szintén átadandó, ide értvén a fabér illetményt is egyharmad rész¬ben; az elhaltakért járó ötpénzes garast - mert a harangozást a mester köteles végezni - szintén átadja; a gyermekekre tandíjt az 1757. évi deliberátum a következőképpen ró: „Az »A« betűt tanulóért nyolc poltrát, az Rudimentát tanuló gyermekért 48 dénárt, akár olvas, akár retirál, ide értvén a declinatio, comparatio, coniugatio.77

Az egyház tehát az addigi harangozói állást mesteri állássá alakítja át, megnyerve hozzá a jóváhagyást a követke¬ző megjegyzéssel: „A havadi mater egyháznak megengedtetik, hogy e fizetésre akármilyen jó mestert hozhat, ha kap” (NK 1902: V-VI).

Erre a fizetésre hozzák a faluba az egyház tagjai az első ismert tanítót Sóváradi Sánta István személyében. A tanító életmódjára és a tanterem kinézésére jellemző¬nek tartjuk azt a feljegyzést, hogy (Máthé Izsák, a földesúr fejleszteni akarván az oktatásügyet) „Havad községtől 28 mft-tal megvéteti a mostani tanítói telek egy részét, amelyen egy kis pásztorház volt. Ezt a házat kijavíttatja tanítói lakás céljára” (NK 1902: V). Sokáig ebben a valószínűleg kétszobás, földes padlójú házban lakott a tanítói család, és itt folyt az oktatás is.HAVADI ISKOLA MONOGRÁFIÁJA pdf


KRITERION 2000Az oldal tetejére Gyerekek