LXVIII. évfolyam 130. (19318.) sz.

2016. június 7., kedd

Internetes olvasóink figyelmébe!

A Népújság interneten elérhetô a www.e- nepujsag.ro honlapon is.

Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN!

Külföldi üzleti hirdetéseket e-mailen is fogadunk. Négyzetcentiméterenkénti díjszabás 1,50 euró. Átutalás a BCR Tg. Mures IBAN RO 27 RNCB 0188034969090003 - euró; RO 97 RNCB 0188034969090004 - dollár bankszámlaszámra.

E-mail címünk: reklam@e-nepujsag.ro

Aktuális

Erôt a kudarcból is

Karácsonyi Zsigmond

Még nem jött el a változások ideje. Az év legrövidebb éjszakáján sokan bontottak pezsgôt, de mégis a csalódottak tábora volt népesebb. A korrupciós ügyekbe keveredett helyi kiskirályokat, a piskótabárókat és fanyűvô társaikat visszaválasztotta az elkábított nép. Keserűség és gyűlölet munkálkodik sokunkban. Nehéz érzelemmentesen elemezni a helyhatósági választások eredményeit. Különösen Maros megyében, ahol évrôl évre fogyásunkat vagyunk kénytelenek megtapasztalni. Csak az utóbbi négy évben közel húszezer szavazót veszített a magyarság. Egyesek elköltöztek, mások kivándoroltak, és sajnos, sokan távol maradtak az urnáktól. Bár nagyon megkopott, de mégiscsak az RMDSZ-nek van hitele. A néppártosok hiába vonultattak fel ismert közszereplôket is a tanácsosi listáikon, még egy árva mandátumot sem voltak képesek megszerezni a megyei, illetve marosvásárhelyi önkormányzatba. Ha elfogadták volna az RMDSZ-listán való szereplést, most akár két magyar tanácsossal lenne több a városi frakcióban. Különutas makacskodásuk annak tudható be, hogy helyi szinten a partnerkeresô pártépítésbe fogott Portik–Jakab párost az országos vezetés pályán kívülre küldte, mivel kilógtak a nagy testvér szidalmazására szakosodott zsigeri politizálásból. Egyébként a Székelyföld más vidékein is csak az mentette meg a magát jobboldalinak mondó kis pártot, hogy a polgáriakkal helyi szövetségeket kötöttek. Az ilyen összefogásokra lehet építeni. Fôleg akkor, ha nemcsak szólamok szintjén, hanem a tettekben is megvalósul az összefogás. És nyitni kell a demokratikusan gondolkodó román pártok felé. Bár még nincs hivatalos végleges eredmény, az eddigi adatokból kiderül, hogy sem a marosvásárhelyi tanácsban megszerzett tíz mandátummal, sem a megyei önkormányzatban elért tizenöt hellyel nem érezheti magát nyeregben az RMDSZ, annak ellenére, hogy a legnagyobb frakciókat képezik. Ahhoz, hogy a megyei tanácselnöki széket megszerezzék, ki kell egyezzenek vagy a liberálisokkal, vagy a szociáldemokratákkal. Kemény dió. Sokkal nagyobb valószínűséggel a két román párt összefogva lenyúlja elôlünk ezt a tisztséget. Kivéve, ha mi az alku folyamán kecsegtetôbb ajánlatot nem teszünk. Például egy marosvásárhelyi alpolgármesteri szék cserébe? Talán ez az egyetlen lehetôség a kudarcból, melyet némelyek lagymatag sikerként próbálnak eladni, félsikert kovácsolni. A Szabad Emberek Pártjának (POL) nincs mit udvarolni, hiszen ôk fontosabbnak tartották az arculatépítést Florea leváltásánál. Ezért nem akartak Soós Zoltán körül erôs koalíciót létrehozni. Gyakorlatilag ôk biztosították a regnáló polgármester újabb mandátumát. Sokan úgy vélik, Masca szereplése a román nacionalizmus ördögi terve, hogy potenciális szavazókat lopjon el Soóstól. Az eredményeket nézve bevált számításuk. De kár másokat hibáztatni. A bűnbakkeresés helyett a magyar politikai alakulatok, elsôsorban az RMDSZ gyors megújulására van szükség, mert közel van az ôszi parlamenti választás.

Példátlan civil összefogás Soós Zoltán jelöltsége körül

"Újratervezés": összehangolt stratégia kell

Antalfi Imola

A Maros Megyei Választási Iroda tegnap délutáni adatai szerint megyeszerte a választói névjegyzéken szereplô, szavazati joggal rendelkezô állampolgárok 51,67 százaléka szavazott, Marosvásárhelyen ez az arány 51,28%. A megyeszékhelyen Dorin Florea nyerte el a polgármesteri tisztséget, rá 27.262-en voksoltak, Soós Zoltán független jelöltre 25.537-en szavaztak, 1.725-tel kevesebben – nyilatkozta tegnap lapunknak Maier Ioan Eugen, a választási iroda elnöke. A polgármesteri tisztségre pályázók közül Ciotlaus Ionela (ALDE) 1.297, Papuc Sergiu Vasile (PSD) 2.942, Matei Nicolae Nicodim (PMP) 588, Masca Dan (POL) 5.882 szavazatot kapott. Marosvásárhelyen 1.727 szavazatot nyilvánítottak érvénytelennek.

A marosvásárhelyi tanácsba a szavazatok visszaosztása után négy politikai alakulat juttatott be képviselôket: tíz tanácsost az RMDSZ, hatot a PNL, négyet a PSD és hármat a POL. A megyei tanács összetételérôl lapzártáig még nem kaptunk végleges adatokat, a választási iroda mindössze annyit hozott nyilvánosságra, hogy az 568 szavazókörzetben 249.731-en voksoltak. Megyeszinten az RMDSZ az eddigi 38 polgármester helyett 36-ot jutta-tott tisztségbe, egy független jelölt szintén RMDSZ-támogatással nyerte el a polgármesteri funkciót. A június 5-i választáson 13 községben nem volt ellenjelöltje az RMDSZ által indított polgármesterjelöltnek, és jó néhány településen váltás történt. Marosvásárhelyen Soós Zoltán elvesztette a választást, és a szövetségnek nem sikerült polgármestert állítania Dicsôszentmár-tonban, Bonyhán, Vajdaszentivá-nyon, Marosludason, Marosszent-annán, Mezômadarason (itt két szavazattal vesztett Kovács Ilona és nagy valószínűséggel óvást tesz le a szervezet), Mezôsámsondon, Marosugrán, Szászrégenben, Beresztelkén, Marosfelfaluban, Makfalván és Segesváron sem. Maroskeresztú-ron egy szavazatkülönbséggel nyerte meg a választást az RMDSZ támogatását élvezô, de függetlenként indult Kovács Edit. Váltás történt Backamadaras, Ádámos, Koronka, Mezôpanit, Sóvárad, Szováta esetében, ahol szintén az RMDSZ jelöltje gyôzött.

Soós Zoltán továbbvinné a munkát

Soós Zoltán független polgármesterjelölt szerint a jelenlegi választási törvény a tisztségben levô polgármesternek kedvezett, aki gyakorlatilag a saját maga választását szervezhette meg. "Ô nevezte ki a választási biztosokat, ô adta ki a hasznos utasításokat, a rendezvények szempontjából is a város erôforrásaival rendelkezett, ilyen téren jelentôs elônyt biztosított a regnáló polgármesternek a tisztsége. Ennek ellenére nagyon szoros eredmény született, ami azért is fontos, mivel az utolsó hetekben körülbelül 1000 ideiglenes tartózkodási engedélyt bocsátottak ki Marosvásárhelyen. Ez arra utal, hogy megpróbálták befolyásolni a szavazás eredményét" – nyilatkozta Soós Zoltán. Hozzátette, személyesen óvást fog benyújtani, "hiszen a marosvásárhelyieknek tudniuk kell, hogy akik gyôztek, nem tisztességes eszközökkel játszottak, nemcsak arról van szó, hogy erôfölényben volt a polgármester a tisztsége által, hanem arról is, hogy a lakónegyedekben utolsó napokban plakátoltak a lépcsôházaknál, tehát nagyon sok szabálytalan gesztust tettek". Soós Zoltán mindezek ellenére elégedett a csapatával, optimista, és határozottan állítja, ezt a munkát folytatni fogják. "Ez a csapat nem fog megállni. Abban reménykedem, hogy az igazságszolgáltatás teszi a dolgát, és a jelenlegi polgármester nem sokáig marad tisztségében. Nekünk arra kell készülnünk, hogy a városnak visszaadjuk a jövôjét és élhetôvé tegyük, ne a korrupció városa maradjon" – jelentette ki. Vélekedése szerint az, hogy ilyen szoros eredmény született, azt mutatja, hogy az emberek hite kezd visszatérni. A választási kiértékelô után felajánlja az összefogást vállaló politikai pártoknak, hogy ezt a munkát továbbviszi, amennyiben megbízzák vele, hiszen fontosnak tartja a további építkezést.

Az RMDSZ-nek sikerült megôriznie súlyát a marosvásárhelyi tanácsban – Példátlan civil összefogás

Brassai Zsombor, a Maros megyei RMDSZ elnöke kérdésünkre kijelentette, felmerült a választási csalás gyanúja, és ma döntenek arról, hogy tesznek-e feljelentést, valamint nyújtanak-e be óvást.

"A Maros Megyei Tanácsba a párhuzamos számlálás adatai szerint három párt érte el az 5 százalékos küszöböt, az RMDSZ, a PSD és a PNL. A három párt által összegyűjtött szavazatokból osztják el a mandátumokat, állapítják meg a választási együtthatót, és nagyon úgy néz ki, hogy az RMDSZ 15-re növeli a képviseletét a megyei önkormányzatban, 10-10 mandátum oszlik el a PSD és a PNL között" – jelentette ki. Brassai szerint van rá esély, hogy az RMDSZ állít tanácselnököt, a 15 képviselôvel ugyanis a legnagyobb frakciót képezi, nélküle nem lehet kétharmados döntéseket hozni. Ez a politikai tôke, amivel gazdálkodni tudnak, és a következô napok tárgyalásainak függvénye, hogy kivel lép koalícióra az RMDSZ a megyei önkormányzatban. Ami Marosvásárhelyt illeti, Brassai Zsombor szerint Soós Zoltán személyében olyan jelöltet nyert a város, aki köré egy erôs polgári összefogást lehetett kovácsolni. "Ez önmagában már óriási eredmény, hiszen az elmúlt 15-16 évben nem volt még példa arra, hogy olyan méretű és olyan rétegzôdésű civil összefogás valósuljon meg, mint a Soós Zoltán jelöltsége körül. Már ez egy gyôzelem és egy olyan társadalmi tôke, amit a következôkben kamatoztatni kell. Meggyôzôdésem, hogy Soós Zoltán a közéleti pályafutását nem fogja abbahagyni. Ami a tanácsot illeti Marosvásárhelyen, az RMDSZ-nek sikerült bejuttatni 10 tanácsost, sikerült megôriznie súlyát a tanácsban" – nyilatkozta lapunknak Brassai Zsombor. A Maros megyei RMDSZ elnöke szerint rendkívül fontos, hogy az elkövetkezôkben olyan politikai döntés szülessen, ami a megyei és a municípiumi RMDSZ-politikát összehangolja.

Értékelô sajtótájékoztató a városi RMDSZ- nél

Az RMDSZ csalódott a POL- ban

Mózes Edith

Bár Dan Masca, a Szabad Emberek Pártja (POL) elnöke a kampány idején végig arról beszélt, hogy le kell váltani Dorin Floreát, a választások során nem ehhez tartotta magát. Ha csak az általa, illetve a pártja által elért szavazatkülönbséget nézzük, az éppen a kétharmadát tette volna ki a Soós Zoltán és a Dorin Florea közötti különbségnek. Ez a dolog nem a változást szolgálta, és sajnálatos módon kiderült, hogy egyet mondanak és mást tesznek – jelentette ki tegnap Vass Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi választmányának elnöke.

Peti András, a városi szervezet elnöke csalódottságának adott hangot, hiszen, mint mondta, történelmi esély mutatkozott vasárnap a változásra, Soós Zoltán Fodor Imre tizenhat évvel ezelôtti vereségéhez hasonlatos szoros küzdelemben maradt alul. Ez a különbség, amely rendkívül szoros eredményt mutat, szerinte azt jelenti, hogy a marosvásárhelyiek mégiscsak egyre nagyobb arányban választották a változást, "és közelebb kerültünk ehhez a változáshoz".

A tanácsoslista esetében az RMDSZ jól szerepelt

Hangsúlyozta, hogy a tanácsos-lista esetében az RMDSZ jól szerepelt, fôleg, hogy még ezelôtt egy hónappal a felmérések térvesztést, bizalom- és mandátumvesztést jósoltak. Ezzel szemben az RMDSZ egybôl megkapta a tíz mandátumot, és a fennmaradt töredék szavazatokból majdnem kijött a tizenegyedik. Négy évvel ezelôtt kilenc mandátuma volt az elsô elosztásban, a másodikban a töredék szavazatokból kapták meg a tizediket.

"Szomorú vagyok, mert azáltal, hogy a Néppárt nem fogadta el a számára méltó és a közösség érdekeit figyelembe vevô ajánlatot, egy tanácsosi mandátumot elveszítettünk. Hiszen az általuk összegyűjtött mintegy 2400 szavazat egy biztos mandátumot jelentett volna, és meglehet, a visszaosztásból a tizenkettedik hely is bejött volna. Így a töredék szavazatokból a Szabad Emberek Pártja és a Nemzeti Liberális Párt kapott még egy-egy mandátumot".

A részvételrôl megállapította, hogy tovább csökkent a szavazók száma, 14 ezerrel kevesebben szavaztak vasárnap, mint 2012-ben. Ami azt is jelenti, hogy egyre inkább csökken a választási kedv, különösen a fiatalok körében – tette hozzá.

Megköszönte azoknak, akik Soós Zoltánt és az RMDSZ tanácsosi csapatát támogatták, mert nélkülük nem tudták volna elérni ezeket az eredményeket. Ugyanakkor azoknak is megköszönte, akik nem mentek el szavazni, "mert ezzel folyamatosan megerôsítik azt a jelzést, hogy a közigazgatás és a politikai pártok vezetôi nagyobb figyelmet kell szenteljenek a személyes kapcsolat megerôsítésére".

"Közösen építkezünk tovább"

Vass Levente szerint az eredmények biztatóak, lehet folytatni a munkát, új csapásokat kezdeni, és meg lehet erôsíteni a bizalmat az elkövetkezendô négy évben.

Soós Zoltánnal kapcsolatosan az egyelôre még nem végleges számok – Soós Zoltán 25.537 szavazatot kapott, Dorin Florea 27.262-t – tükrében beszélt. Felhívta a figyelmet, hogy Dan Masca 5.882 szavazatot kapott, míg a pártja 4.766-ot. Emlékeztetett, hogy a választások elôtt megköszönte a pártoknak a korrekt kampányt, és elmondta, hogy az RMDSZ nem támadott senkit. Sajnos, az az ember, aki végig támadta és le akarta váltani Floreát, nagyban hozzájárult Florea gyôzelméhez. "Az 1700 szavazatból, ha csak a pártjához viszonyított szavazatokat vesszük, adott esetben segíthette volna Soós Zoltánt. A közte és a pártja közötti 1200 szavazat több mint a kétharmada lett volna annak, ami hiányzott Soós Zoltánnak ahhoz, hogy a polgármestert legyôzze. Engedjék meg, hogy azt mondjam, nem tartottuk korrekt játéknak és nem éreztük a támogatást, hogy itt egy valós változást generáló pártszervezkedés lenne a POL esetében. Nem szenvedéllyel, nem haraggal mondom, hanem sajnálattal".

Soós Zoltánt biztosította, hogy mellette állnak és közösen építkeznek tovább.

Biró: Nem megosztani, segíteni akarjuk a közösséget

Megerôsödött a Magyar Polgári Párt

Mózes Edith

Biró Zsolt történelmi sikernek nevezte a Magyar Polgári Párt (MPP) szereplését a június 5-i helyhatósági választásokon, hiszen a korábbi választások egyikén sem tudtak ennyi polgármesteri széket megszerezni, mint amennyit most megnyertek.

"Örömmel nyugtázzuk – nyilatkozta a választások éjszakáján –, hogy 14 biztos polgármestere van a Magyar Polgári Pártnak, ami azt jelenti, hogy megkétszereztük az eddigi polgármesteri tisztségeket. Nagy az örömünk, hogy sikerült visszaszereznünk Székelyudvar-helyt, amely jelképes számunkra, hiszen ebbôl a városból indult el az Udvarhelyi Polgári Egyesület, innen nôtte ki magát a Polgári Szövetség, és gyakorlatilag a Magyar Polgári Párt megalakulása is ehhez a városhoz köthetô. Ilyen szempontból jelképes gyôzelemnek tartjuk".

Megköszönte az Erdélyi Magyar Néppárt támogatását Székelyud-varhelyen, ahol a cél az volt, hogy a jelenlegi "Bunta-féle városvezetést le tudjuk gyôzni".

A továbbiakban elmondta, hogy sikerült megtartaniuk Gyergyó-szentmiklóst, Tusnádfürdôt és Szentegyházát, ahol az eddigi MPP-s alpolgármester gyôzte le az RMDSZ jelöltjét, és ezekben a városokban tanácsi többsége is lesz a pártnak. Hargita megyében ugyanakkor megtartották Kápolnásfalut és Gyergyóújfalut, sikerült növelniük polgármestereik számát Kovászna megyében, ahol az eddigi polgármesteri tisztségek mellé megszerezték még Málnást és Zabolát. Itt az RMDSZ vállalta fel az MPP által jelölt magyar polgár-mesterjelöltet.

"Úgy gondolom, a Magyar Polgári Párt bizonyított ezen a választáson is. Nyitott, és a kapocs, híd szerepét tölti be. Mi nem megosztani akarjuk a közösséget, hanem képviselni. Az volt a fô célunk, hogy minél több településen tudjuk megvalósítani az MPP által képviselt értékrendet" – hangsúlyozta a pártelnök.

Elmondta, hogy Maros megyében kényelmes többséggel tudtak nyerni Makfalván, véleménye szerint a makfalvi csapat bizonyított, és ezt a választópolgárok is értékelték.

A beszélgetés végére hagyta a meglepetést, hogy miért nevezte történelmi sikernek a szervezet eredményeit: a Magyar Polgári Párt a Partiumban is "nagyot lépett elôre", ki tudott törni a regionális kispárt szerepbôl, amelybe egyesek be akarták skatulyázni. Szatmár megyében négy polgármestere lesz az MPP-nek.

Biró Zsolt gratulált a gyôzteseknek, megköszönte a választópolgárok bizalmát, hogy megértették, hogy az MPP nem rombolni akar, hanem építeni, segíteni akarja a magyar közösséget.

Végül elmondta, hogy van jó néhány olyan település, ahol független polgármester nyert az MPP támogatásával, amit a párt sikerének is éreznek. Pl. Vargyas, Maros-keresztúr, ahol az MPP visszaléptette azt a jelöltjét, "aki a magyar érdekkel szemben próbált cselekedni", és végül egy független jelölt támogatásáról döntöttek.

Összegezve kijelentette: "Si-kerként értékeljük a választást még akkor is, ha nem mi lettünk az erdélyi magyar politika vezetô ereje, de szemlátomást megerôsödtünk, és bebizonyítottuk, hogy van helyünk a politikai életben".

Választási csalás történhetett

Megóvják a polgármester- választás eredményét Marosvásárhelyen!

Érvénytelen szavazatok, választá- sitörvény-sértés, nyomaveszett választókörzeti feljelentések utalnak arra, de a választópolgári visszajelzések sokasága is alátámasztja a választási csalás alapos gyanúját Marosvásárhelyen. Információink alapján a csalásnak egy egészen magas szintre fejlesztett formájáról van szó esetünkben, egy évek alatt kidolgozott és kipróbált mechanizmusról.

Az urnazárást követôen a leadott szavazatok megszámlálása során az érvényes és érvénytelen szavazócédulákat, valamint az eredményekrôl kiállított jegyzôkönyveket lezárt és lepecsételt mappákban kellett volna a szavazókörzetek elnökeinek továbbítaniuk a Városi Választási Iroda (VVI) székhelyére, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalba.

A választási törvénynek ellentmond és jogszabálysértésnek minôsül az, ha a szavazócédulákat tartalmazó mappák nincsenek pecséttel ellátva és szabályszerűen lezárva.

Több esetben pecsét nélküli, felnyitott vagy újrapecsételt és felbontott, a választási körzetek által érvénytelennek nyilvánított szavazócédulákat tartalmazó mappákat szállítottak a Városi Választási Irodába.

Feltehetôen a birtokukban levô pecséttel újrapecsételték az érvénytelennek minôsített szavazólapokat, azért, hogy azok "biztosan" érvénytelenek maradjanak.

Meg nem erôsített információk szerint mindezt felsô utasításra tették. Az esetet állítólag a VVI tagjai észlelték. Az információk megerôsítését követôen büntetôeljárás indulhat a tettesek azonosítására és felelôsségre vonására.

Ez a választási törvény egyértelmű megsértése, ami azért súlyos, mert ellehetetlenítette a VVI utólagos felülvizsgálati lehetôségét, ugyanis az érvénytelennek nyilvánított szavazóla-pok közül a VVI utólag többet érvényesnek minôsített.

Továbbá több urnabiztos is jelezte, hogy ott, ahol kérték az újraszámlálást, kiderült, hogy a Dorin Floreára leadott voksok sorában több érvénytelen szavazólapot is találtak, mint amennyit elsô körben megszámoltak.

A Civil Elkötelezettség Mozgalom megfigyelôi és a Soós Zoltán független jelölt urnabiztosai által a választási körzetekben tapasztalt jogszerűtlenségek kapcsán tett feljelentések nem érkeztek be a Városi Választási Bizottsághoz. Azóta sem tudni, hogy mi történt ezekkel az iratokkal.

Nehezen megmagyarázható jelenség az is, hogy április 20-a és június 4. között a Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal 297 ideiglenes tartózkodási engedélyt (flotant) bocsátott ki. Mindemellett, a választások elôtti napon és a választások napján is megyei szinten több mint ezret állítottak ki, feltehetôen ezek zöme Marosvásárhelyre szól.

Nem utolsósorban továbbra sem tudni semmit arról, hogy azok a választócédulák, amelyek a választások napja elôtt nem érkeztek meg Maros megyébe, Marosvásárhelyre, hol vannak, mi történt velük. A Prefektusi Hivatalnak még mindig nincs errôl hivatalos álláspontja, amit megengedhetetlennek tartunk.

Ezúton is felhívást intézünk a lakossághoz, hogy aki visszaélést, szabálysértést vagy rendellenességet észlelt, legkésôbb kedden déli 12 óráig jelezze a sooszoltan@sooszoltan.ro e-mail címen, vagy a 0745-499-455-ös telefonszámon, vagy Soós Zoltán közösségi oldalán.

A választási óvást a keddi nap folyamán a marosvásárhelyiektôl beérkezett választási visszaélésekkel együtt iktatjuk az illetékes hatóságoknál.

A lehetôség most kínálja magát, hiszen Soós Zoltán és Dorin Florea közötti szavazatkülönbség csupán 2,7%. Erôsek kell lennünk, ne hagyjuk, hogy demokratikus jogainktól megfosszanak!

Az óvást számtalan gyanú indokolja, és tartozunk ezzel annak a több ezer marosvásárhelyi polgárnak is, aki Soós Zoltánt támogatta vasárnap – áll Soós Zoltán sajtóirodájának közleményében.

A magyar javaslatot is beépítették az EB új migrációs intézkedéscsomagjába

A magyar kormány javaslatait is beépítették az Európai Bizottság (EB) készülô migrációs intézkedéscsomagjába, az afrikai országoknak nyújtott támogatásokra fókuszáló tervezettel Brüsszel kompromisszumot próbál találni a menekültválság kezelésének terén egymással szemben álló EU-tagállamok között – írta hétfôn a Politico című brüsszeli hírportál.

Nevük elhallgatását kérô diplomaták arról számoltak be, hogy a brüsszeli bizottság kedden hozza nyilvánosságra új javaslatát, amelynek értelmében az észak-afrikai országokban végrehajtott uniós és magánberuházásokkal fékeznék meg az Európába tartó migrációs áradatot. A brüsszeli testület állítólag mintegy 60 milliárd euró értékű beruházást tervez a térségben, amelynek legnagyobb részét magánbefektetôktôl várják, azonban az unió is hozzájárulna 4,5 milliárd euróval.

A Politico által megkérdezett tisztségviselôk szerint a bizottsági tervezet fôként az olasz kormány áprilisi javaslatcsomagján alapul, ez azonban számos olyan elemet tartalmaz, amely megjelenik "a bizottság migrációs politikáját leghatározottabban ellenzô uniós vezetônek számító", Orbán Viktor által ismertetett Schengen 2.0 akciótervben is. Az olasz tervezet értelmében az EU pénzügyi és operatív támogatást nyújtana, ezért cserébe pedig az ebben részesülô partnerországok kötelezettségeket vállalnának a migrációs áradat megfékezése terén.

A nyilvánosság elôtt a magyaroknak nehezebb volt támogatókat találniuk a migrációs tervezetükhöz, mint az olaszoknak, bennfentes források szerint azonban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke magánbeszélgetések során üdvözölte, hogy a budapesti kormány elôterjesztette a javaslatát – olvasható a cikkben.

Maximális biztonság Párizsban

Maximális biztonságot ígért a francia fôvárosban Michel Cadot párizsi rendôrfônök a négy nap múlva kezdôdô labdarúgó-Európa-bajnokság idejére.

Megerôsítik további 3 ezer rendôrrel, valamint 1200 katonával az eredetileg tervezett 10 ezer fôt a június 10. és július 10. között megrendezésre kerülô Európa-bajnokság párizsi biztosításához – jelentette be hétfôn a rendôrfônök egy sajtótájékoztatón.

A párizsi prefektúra a felelôs az Európa- bajnokság párizsi mérkôzései két helyszínének, a Stade de France és a Parc des Princes stadionoknak, valamint a két szurkolói zónának a biztosításáért a Mars-mezôn az Eiffel- toronynál és Saint-Denis elôvárosban. Ezenkívül a médiaközpontot, illetve az UEFA tisztségviselôinek és a válogatott játékosainak szállodáit is a párizsi rendôrség biztosítja.

A hadsereg a középületek közelében, a közlekedési járműveken, a turistalátványosságok közelében, valamint a középiskoláknál is szolgálatot teljesít az egy hónap alatt, ugyanis Franciaországban ebben az idôszakban még tartanak az érettségi vizsgák.

"A stadionokra és a szurkolói zónákra koncentrálunk, de ebben az idôszakban az egész párizsi régióban megerôsített ellenôrzésre lesz szükség" – hangsúlyozta Michel Cadot.

A 2016-ban végzôs rendôrtiszteket, mintegy 750 embert is mozgósítanak az Európa-bajnokság kezdete után, június közepétôl – tette hozzá a rendôrfônök.

Rajtuk kívül mintegy 15 elitalakulat 1500 kommandóssal fogja biztosítani a mérkôzéseket Párizsban.

"Tudatában vagyunk, hogy ez az esemény téttel jár, kihívás és egyben kivételes lehetôség" – fogalmazott Michel Cadot. "Ezért a (párizsi prefektúra) aktív állományának nyolcvan százalékát mobilizáljuk" – hívta fel a figyelmet. Arra is megkért mindenkit, hogy bármilyen incidenst észlel, azonnal jelezze a rendôrségnek.

A Stade de France nemzeti stadionnál a hat bejárat elôtt nyolc ellenôrzô ponton 1267 biztonsági ôr vizsgálja majd át a belépôket, 375 önkéntes segít a tájékozódásban, valamint 950-1100 rendôr biztosítja a helyszínt.

A Parc des Princes-nél az öt bejárat elôtt 25 ellenôrzô pont lesz 875 biztonsági ôrrel, 216 önkéntessel és 700-850 rendôrrel.

A Mars-mezôn, ahova mérkôzésenként 50-90 ezer embert várnak 16 átvizsgáló pont lesz a hat bejáratnál 332-479 biztonsági ôrrel, 200 önkéntessel és 750-1100 rendôrrel.

Kémek után kutatva saját harcosait gyilkolja az IÁ

Több tucat tagjával végzett az utóbbi hónapokban az Iszlám Állam, hogy megszabaduljon azoktól a harcosaitól, akik a szervezet vezetôinek hollétérôl információkkal látják el a dzsihadisták ellen küzdô nemzetközi erôket.

Abu Hajdzsaa al-Tunszi tunéziai dzsihadistát márciusban érte végzetes dróncsapás Szíria északi részén, és halálát 38 további dzsihadista megölése követte, utóbbiakkal azonban már maga az Iszlám Állam végzett a Washington vezette koalíció informátorai utáni hajtóvadászata során.

Az Iszlám Állam a gyilkosságokon túl egyes tagjait bebörtönözte, míg mások a leszámolástól tartva menekülni kezdtek – mondták el az AP amerikai hírügynökségnek szíriai ellenzéki aktivisták, kurd parancsnokok, iraki hírszerzôk és az iraki kormány egyik informátora, aki egykor az IÁ kötelékében harcolt.

A dzsihadista szervezet nemcsak üldözi a "gyenge láncszemeket", hanem egyúttal igyekszik megelôzni az árulást. Elrettentésül közszemlére teszi a megölt kémek holttestét, vagy kegyetlen eszköztárából merít, és egyes "gyanús elemekkel" például sav segítségével végez. Az IÁ iraki fellegvárának számító Moszul volt a helyszíne az egyik legbrutálisabb ilyen leszámolásnak: egy alkalommal nagyjából tucatnyi harcost és civilt fojtottak bele egy savval teli tartályba.

Az Iszlám Állam "parancsnokai már nem mernek Irakból Szíriába utazni", mert légi csapások végeznek velük – magyarázta Bebarsz al- Talavi, a dzsihadista csoport tevékenységét figyelô egyik szíriai ellenzéki aktivista. Amerikai tisztségviselôk közlése szerint az utóbbi hónapokban a koalíció megölte a terrorszervezet számos katonai vezetôjét, köztük Abu Omár as-Sisánit, az IÁ "hadügyminiszterét", vagy a több néven, köztük Hadzsi Imámként ismert vezetô pénzügyi tisztségviselôjét. Moszulban egymás után haltak meg légi csapásokban a tartomány kormányzói tisztségbe ültetett dzsihadistái, így az utóbbi idôben az ilyen posztra kinevezettek már azt kérik, hogy ne azonosítsák ôket, és csak kis területen belül mozognak – mondta el az iraki kormány név nélkül nyilatkozó informátora.

Az Iszlám Állam mindeközben Szíriában és Irakban is területeket veszít. Az iraki kormány egy offenzívában idén visszaszerezte a középsô országrészben található Ramádi városát, a következô cél pedig a közeli Fallúdzsa visszafoglalása.

Rámi Abder-Rahmán, az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelôközpontjának (OSDH) igazgatója elmondta, hogy néhány IÁ-harcos azért kezdett információkat csepegtetni a nemzetközi koalíciónak a szervezet hadállásainak elhelyezkedésérôl és a vezetôség tagjainak mozgásáról, mert pénzre van szüksége. Az Iszlám Állam ugyanis jelentôsen csökkentette harcosai fizetését annak nyomán, hogy az utóbbi hónapokban a koalíciós és az orosz légierô számos légi csapást mért a szervezet olajtermelô létesítményeire, ráadásul elvágták a dzsihadisták több fontos utánpótlási útvonalát is. Az informátorok közül már több tucatot büntettek meg az ellenség megsegítéséért – erôsítette meg a londoni székhelyű OSDH vezetôje.

Nagyszabású NATO-hadgyakorlat kezdôdött Lengyelországban

Megnyílt hétfôn Lengyelországban az Anakonda-16 fedônevű tíznapos szárazföldi, légi és tengeri NATO-hadgyakorlat, amely hét gyakorlótéren zajlik mintegy 31 ezer szövetséges katona részvételével.

Az Anakonda-hadgyakorlatokat 2006 óta rendezik meg kétévente Lengyelországban. Az idei – mely az eddigi legnagyobb – közvetlenül megelôzi a július elején esedékes varsói NATO- csúcstalálkozót, és elsô alkalommal van hangsúlyosan szövetségi jellege.

A varsói Nemzetvédelmi Akadémián hétfô délután megtartott nyitóceremónián Antoni Macierewicz lengyel nemzetvédelmi miniszter kiemelte: a gyakorlat célja az, hogy ellenôrizzék a NATO védelmi képességeit a szövetség keleti szárnyán. A legfontosabb feladat az, hogy a nemzeti parancsnokságok, valamint a nekik alárendelt legénység védelmi együttműködést gyakoroljon egy lehetséges hibrid háborús fenyegetés esetére – mondta Macierewicz. A hibrid háború a fegyverek és katonák rejtett bevetését használó, a hírszerzésre és a közvélemény manipulálására kiemelten támaszkodó új hadviselési forma, fogalma a Krím félsziget 2014-es orosz annektálása után terjedt el a katonai szóhasználatban.

Frederick Benjamin Hodges tábornok, az Európában állomásozó amerikai fegyveres erôk parancsnoka a nyitóceremónián hangsúlyozta: senki sem kételkedhet abban, hogy az amerikai katonai jelenlét Európában a béke megerôsítését célozza.

Marek Tomaszycki, a lengyel fegyveres erôk műveleti parancsnoka elmondta, hogy a manôveren 18 NATO-tagállam vesz részt, valamint az észak-atlanti szövetség békepartnerségi programjában részt vevô öt további ország: Finnország, Grúzia, Macedónia, Svédország és Ukrajna. A kiképzésen részt vevô 31 ezer katona közül 12 ezer lengyel. A gyakorlatokon 3 ezer harci járművet, 105 repülôgépet, 12 hadihajót vonultatnak fel.

Gyep helyett térkövek

Szer Pálosy Piroska

Az Egyesülés negyedben a volt 8-as Számú Általános Iskolával párhuzamos útszakasz bal oldalán az eddig épségben maradt fák között szép, zöld gyep volt ez idáig, a jelek szerint azonban lassan még hírmondónak sem marad belôle, akárcsak a város többi övezetében.

A sietôsen érkezôk megállnak, közösen tanácskoznak a környéken lakókkal. A fák közötti szakaszokon ugyanis sem gépjárműparkoló, sem gyalogjáró nem alakítható ki. Fölösleges is volna, az egyirányú útszakaszon bôven van parkolóhely. Miért kell kipusztítani azt a keskeny pázsitot, ami, legalábbis ez idáig, úgy tűnt, senkinek sem árt, senkit sem zavar? Egyszerűen csak szép és zöld. Netalántán azért, mert az ölnyi széles sávot idôközönként nyírni kellene? Azt eddig is a lakóközösség által fizetett alkalmazott végezte lelkiismeretesen.

Az önkormányzati elöljárók kampánytalálkozót is szerveztek a környéken lakókkal, a tulajdonosi társulások képviselôivel, de akkor egyetlen szót sem ejtettek errôl a gyepirtási szándékról. Bizonyára ellenállásba ütköztek volna. És most a környékbeliek nem követelnék félhangosan, hogy szedjék fel a köveket, és rakják vissza a régi gyepszônyeget, hagyják a megmaradt fákat lélegezni, a tűzô napsütésben árnyékot adó lombjukat fejlôdni.

Kamionsofôrök "rabszolgasorsban"

Menyhárt Borbála

A külföldön dolgozó román kamionsofôröknek a bérezés, valamint a munkakörülmények tekintetében is hátrányos megkülönböztetésben van részük a nyugati országokbeli kollégáikhoz képest – számoltak be az aggasztó helyzetrôl a Szállításban Dolgozók Európai Szövetségének a képviselôi marosvásárhelyi látogatásuk során. A szakemberek szerdán a prefektúra, valamint a CNSRL Fratia szakszervezet illetékeseivel tanácskoztak ez ügyben.

A tanácskozást követô sajtótájékoztatón a 40 országból több mint háromszáz érdekképviseletet tömörítô Szállításban Dolgozók Európai Szövetségének a képviselôi kifejtették: a szakmában dolgozók jó ideje kongatják a vészharangot amiatt, hogy a kelet- európai kamionsofôröknek, akik a nyugati országokban dolgoznak, hátrányos megkülönböztetésben van részük azokhoz képest, akik ugyanazt a munkát végzik, viszont az adott ország állampolgárai. A román, bolgár sofôrökre úgymond olcsó munkaerôként tekintenek. Ezért hat szakszervezet – Belgiumból, Bulgáriából, Dániából, Hollandiából és Romániából – együttműködési hálózatot hozott létre a kiszolgáltatott helyzetben lévô sofôrök támogatása végett.

Roberto Parillo, a szövetség közúti szállítási részlegének az elnöke rámutatott: arra kell törekedni, hogy megszüntessék a jelenlegi állapotot, amikor egyes munkaadók rabszolgaként tekintenek a román sofôrökre. Mint mondta, az érintettek sok esetben nem ismerik a jogaikat, illetve idegen országban nem tudják, kihez fordulhatnak elégedetlenségükkel, gondjaikkal, ezért együttműködve a helyi szakszervezetekkel, lehetôséget szeretnének biztosítani a román kamionsofôröknek arra, hogy segítséget kérjenek. Egy munkapontot létesítenek, ahol a helyi szakszervezet személyzete útbaigazítást nyújt számukra, akár az egyéni munkaszerzôdésük felülvizsgálatában is.

Az elnök hozzátette, ha a sofôr, akit jogsérelem ér, az igazságszolgáltatáshoz is fordul, évekbe telik, amíg ügyében döntés születik. Például három hete született meg egy végleges bírósági végzés, ami egy belga szállítócéget arra kötelez, hogy három román sofôrnek visszamenôleg fizesse ki az ôket megilletô béreket. Bár Belgiumban dolgoztak, nem az ottani béreket kapták kézbe, ugyanakkor kötelezték ôket arra, hogy saját zsebükbôl fedezzék az áruszállító jármű javítási költségeit. A pereskedés négy évig tartott, a megítélt összeg 260 ezer euróra rúg.

Flemming Smidt, a dániai 3F szakszervezet nemzetközi kapcsolatokért felelôs illetékese kifejtette, sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a román kamionsofôrök több mint fél évig is távol vannak a családjuktól, és ez idô alatt a járműben laknak. Sokszor nincs lehetôség, hogy tisztálkodjanak, hogy kimossák ruháikat, valamint a kiszállási díj nem elegendô a megfelelô étkezésre, gyakran két- három naponta jutnak csak meleg ételhez a sofôrök.

Cristina Tilling, a Szállításban Dolgozók Európai Szövetségének a politikai titkára hangsúlyozta, a nemzetiségtôl, illetve attól függetlenül, hogy mely országban jegyezték be az egyén munkaszerzôdését, a munkavállalónak joga van ahhoz a bérezéshez, illetve azokhoz a munkakörülményekhez, amelyek abban az államban vannak érvényben, ahol az illetô dolgozik. Például egy román sofôrnek, aki Belgiumban dolgozik, annyit kellene keresnie, mint belga kollégájának.

100-200 ezer román sofôr dolgozik külföldön

Cristina Tilling lapunk érdeklôdésére elmondta, becsléseik szerint 100-200 ezer román kamionsofôr dolgozik külföldön, és több mint 4000 Maros megyei személy helyezkedett el a nyugati országokban a szállításban.

– Az utóbbi 1-2 év során három román sofôr vesztette életét a parkolókban szívbántalmak miatt. Ehhez hozzájárult az is, hogy nincs biztosítva számukra a lehetôség a megfelelô pihenésre, négy négyzetméteres felületen alszanak, ahol egy legfeljebb 90 centis ágyuk van, így élnek hónapokon át. És elvárják tôlük, hogy hétvégén is ôrizzék a járművet, meg a benne lévô árut, így pedig ez is munkaprogram, nem pedig szünet. Az uniós törvénykezés a szünetet úgy határozza meg, mint szabadidôt, amit mindenki úgy tölt, ahogy akar. Ugyanakkor vannak elôírt pihenési idôszakok, amit az autón kívül kellene eltöltsenek, és a munkaadó ehhez feltételeket, azaz szállást kellene nekik biztosítson. Egy hónapban legtöbb 7 éjszakára kellene nekik külön szállást biztosítani, de nem teszik meg. A bérezés terén óriási különbségek vannak, például egy belga sofôr havi nettó 1800-2000 eurót keres, míg egy román sofôr alapfizetése 300-400 euró, a többi a napi kiszállási díjból gyűl össze. Sokan arra hivatkoznak, hogy ez kárpótolja az alacsonyabb bért, viszont a belga sofôr is kap kiszállási díjat, tehát a különbség adott. Egy finn vagy dán sofôrt, ha arra kényszerül, hogy a hétvégét munkával töltse, számos pótlékkal, szabadnappal kompenzálják, a román sofôrt viszont semmivel. Sôt, egyes cégek csupán azokra a napokra fizetnek kiszállási díjat, amikor a sofôr úton van, tehát ha áll, ezt az összeget sem kapja meg. Emellett gyakran lehúzzák a fizetésükbôl a teherjármű biztosítását, valamint a saját egészségbiztosításuk összegét. Arra is van példa, hogy 28 eurót fizetnek nekik havonta az éjszaka ledolgozott órák fejében, és olyan sofôrökrôl van szó, akik éjszaka vannak úton – sorolta a hiányosságokat a szakember.

Indul a Balatoni nyár a Dunán

Június 13-tól számos újítással és a megszokott érdekes, informatív és szórakoztató tartalommal újra indul a Balatoni nyár. A Duna közszolgálati csatorna népszerű délelôtti műsora a hét minden napján jelentkezik majd Kraszkó Zitával, Rátonyi Krisztával, Harsányi Leventével és Vida Péterrel. A műsor sztárséfje a 2016-os évadban Kovács Lázár lesz.

A Balatoni nyár című magazinműsor megújult formában kerül képernyôre június 13-tól a Duna közszolgálati csatornán. A műsor hétfôtôl szombatig délelôttönként friss tartalommal, vasárnap pedig heti best of adással jelentkezik. A műsort heti váltásban Kraszkó Zita és Harsányi Levente, valamint Rátonyi Kriszta és Vida Péter vezetik, a szakácsrovat állandó házigazdája és egyben a műsor balatoni finomságokat felsorakoztató séfje pedig Kovács Lázár lesz. Az immár hatodik évadához érkezô Balatoni nyárba a napi aktualitásokon kívül természetesen idén is érkeznek sztárvendégek, színvonalas zenei produkciók, ismert és népszerű magyarországi elôadók. Ebben az évben új rovatok is helyet kapnak a műsorban.

"Idén is rendkívül széles vendég- és témakínálattal várjuk a nézôket, és a nyár fontos sporteseményei is kiemelt szerepet kapnak majd. Bizonyára senki számára nem újdonság, hogy az M4 Sport csatorna közvetíti Magyarországon nemcsak a hamarosan kezdôdô labdarúgó-Európa-bajnokságot, hanem az olimpiát is. A Duna csatornán adásba kerülô Balatoni nyár Rio 2016 elnevezésű rovatában mindennap egy sportvezetô, kvótás sportoló, egykori olimpikon vagy az olimpiához kapcsolódó szakértô lesz a műsor vendége. Szinte az összes kvótás magyar sportoló tiszteletét teszi majd a Balatoni nyárban, hogy minél inkább rákészülhessenek a nézôk az olimpiára" – árulta el Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazga-tója.

A műsor fontos missziója továbbá az is, hogy bemutassa a Balaton-parti településeket, azok különlegességeit, szokásait és kulturális programjait. Minden nap másik település áll majd a műsor középpontjában, így a nyári hónapok alatt a nézôk körbejárhatják a teljes Balatont és környékét, megismerhetik a magyar tenger és környékének rejtett kincseit, vagy akár azokat a zenei fesztiválokat, programokat, amik ugyancsak vonzzák majd az érdeklôdôket.

Balatoni nyár – június 13-tól minden délelôtt a Duna képernyôjén!

Színház, júniusban

Évadzárás és nemzetközi színis találkozó

(Knb.)

Júniusban évadzáró elôadásaira várja nézôit a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Amint azt az intézmény lapunkhoz eljuttatott közleményében olvashatjuk, június 8-án, szerdán és 9-én, csütörtökön este 7 órától a nagytermi stúdiótérben Tompa Gábor rendezésében tekinthetô meg Samuel Beckett A játszma vége című színműve. Mindkét elôadásra a Delly Ferenc-nyugdíjasbérletek érvényesek, egyeztetés után. Június 10- én, pénteken este fél nyolctól a Kincses Réka és Alina Nelega rendezésében színre vitt Double Bind című dokumentarista színházi produkció van műsoron a Kisteremben. A színház nagytermében június 13-án, hétfôn 19 órától a Tasnádi Csaba által rendezett Csárdáskirálynô című nagyoperett, míg 18-án, szombaton 19 órától Molnár Ferenc Az üvegcipô című vígjátéka szerepel a társulat műsorán. Ez utóbbi két elôadásra érvényesíthetôek a szabadbérletek. Végül, június 21-én, kedden délután 5 órától a Kisteremben a Scott Johnston irányításával színre vitt magyar, román és angol nyelvű ifjúsági elôadás, a Want című produkció látható.

A színház különbözô elôadói helyszínein az évadzáró elôadásokkal ugyan befejezôdik az évad, de a próbatermekben már zajlanak a következô, 2016/2017-es évad premierjeinek elôkészületei. Az Olbrin Joachim csodálatos utazása című fantasztikus játék Hamvas Béla művei nyomán műfaji megjelöléssel bemutatandó elôadást a vajdasági származású Mezei Kinga rendezésében viszi színre a Tompa Miklós Társulat. A Kossuth-díjas író, filozófus életművének meghatározó élménye az "univerzális orientáció és transzparens egzisztencia", azaz a hiteles lét és a modern világ közötti ellentmondás. Mezei Kinga rendezô már dolgozott Hamvas Béla-szövegadaptációval: a 2002-ben Pác címmel az Újvidéki Színházban bemutatott produkció a Karnevál című prózai mű alapján készült. A marosvásárhelyi elôadás szereplôi: Bartha László Zsolt, Bokor Barna, Kádár Noémi, László Csaba, Galló Ernô, Sebestyén Aba, Béres Ildikó, Csíki Szabolcs, Varga Balázs és Ruszuly Ervin. Dramaturg: Góli Kornélia és Oláh Tamás. Zeneszerzô: Mezei Szilárd, jelmez: Lôrincz Melinda, díszlet: Lôrincz Melinda és Mezei Kinga. Koreográfus: Kiss Anikó. A premierre a következô évadban kerül sor, a tervek szerint 2016 szeptemberében, amikor a társulat újra várja kedves közönségét.

Miközben a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház évadzárásra készülôdik és a soron következô, ôszi premierjére is koncentrál, addig a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem vezetôsége nemzetközi színművészetis találkozót szervez. A MASZIDI – Magyar színházi diáktalálkozó címre hallgató rendezvénysorozat egy egyetemi hallgatók számára létrehozott nyári képzést takar, amelyre 2016. június 6-a és 12-e között kerül sor. A Kárpát-medencei magyar színisek találkozójának célja különbözô pedagógiai gyakorlatok módszereinek elsajátítása, szakmai eszmecsere és kapcsolatépítés.

A találkozó keretében a művészeti egyetem magyar kara által szervezett színészmesterség- műhelyeken a budapesti, újvidéki, kolozsvári és marosvásárhelyi színművészeti egyetemek diákjai vesznek részt. A projekt célja egy olyan alkotói műhely létrehozása, ahol változatos munkamódszerek után kutatva kísérleti jellegű színházi gyakorlatokat próbálhatnak ki a fiatal színházi alkotócsoportok.

A workshopokat a vendégegyetemek, illetve a házigazda Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatói tartják. Az egyhetes munka három különbözô szakaszból áll: lesz elméleti képzés, amely váltakozik a gyakorlati munkával, a hét végén pedig produkciók formájában bemutatásra kerül az elsajátított mesterségbeli tudás.

A rendezvény célja kapcsolatot teremteni a diákok között, akik, bár különbözô földrajzi pontokon, különbözô módszerekkel készülnek a szakmájukra, mégis valamennyien a magyar színjátszás jövôbeli képviselôi. Marosvásárhelyen adottak a körülmények arra, hogy a hallgatók néhány napot a közös munka, az együtt gondolkodás és a társasági hálózatépítés jegyében töltsenek. Az oktatási programokat színes szabadidôs foglalkozások, koncertek követik – tudtuk meg a rendezvénysorozatról, amelyre hamarosan részletesebben is visszatérünk.

A Művészeti Líceum ballagásán

Egy pillanat…

Nem olyan rég a 75 éves anyámmal beszélgettünk. Jó vele beszélgetni. Bármikor, bármirôl. Azt kérdezte: hogy van az, hogy az élet úgy múlik el, akár egy pillanat? Nem tudtam rá válaszolni. Mert nincs mit.

Pár napja a 18 éves lányommal beszélgettünk. Jó vele beszélgetni. Bármikor, bármirôl. Szerencsés vagyok. Ballagás elôtt állt. Iskolatársaival, barátaival – kihasználva az utolsó perceket – próbálnak minél többet együtt lenni. Jó fej barátai vannak. Megpróbálok a jóérzés határain belül örülni annak a több-kevesebb idônek, amíg engem is megtűrnek maguk közt. Mert velük is jó beszélgetni. Az "akkor mi van, leszarom" attitűd korjelenség a mai fiataloknál – mondogatjuk némelykor. Csak egy kicsit kell jobban odafigyelni, hogy észrevegyük: ez nem így van. Sôt! A ballagásról beszélgettünk. Hogy milyen lesz, hogy fel sem fogják, mi történik velük, lezárul valami, hogy is van ez? Várják is, meg nem is.

Sokféleképpen lehet nézni ezt is. Csak egy iskolai ünnepség. Lejár, mint a többi. Vagy: az életnek egy olyan pillanata, ami megint csak egy pillanat, de fontos. Valakiknek, valamiért.

Nem azért írom le ezeket a gondolatokat, mert nincs más teendôm. Nem állt szándékomban. Csakhogy valahogyan, valakik elmulasztották az idô töredékének megadni azt, ami neki jár. Azt a keveset, amit a pillanat megérdemel. Tisztelettel, odafigyeléssel. A fiataljainkért, akik, bár sokszor ,,akkor mi van, le…rom"-ot mutatnak, lehet, mégsem gondolják komolyan. Útravalóról beszélünk nekik, dumálunk, tömjük a fejüket, akarva-akaratlanul sok fölösleges dologgal is, és néha elfelejtjük tisztelni, komolyan venni ôket. Eddigi életük legszámottevôbb idejét az iskolában töltötték. Tanáraikkal, egymással, sikerekkel, kudarcokkal, örömökkel, bosszúságokkal, barátságokkal, szerelmekkel, szakításokkal, csalódásokkal. Intelligensen, tehetséggel, sok vagy kevesebb munkával, erôfeszítéssel, kíváncsian – együtt érkeztek meg a jelenbe. Várták ezt a pillanatot, készültek rá.

Nem könnyű manapság, nehéz a világban. Megváltozott a klíma. Szárazság van, vagy túl sokat esik az esô. Kevés a pénz, kevés a hely. Egyre több az ember. Kevés az idô. És kevés az igazi ünnep. Valahogy mindenen egyszer csak túl vagyunk. Egy ballagáson is. Ahol nem születhet meg az a rövid pillanat sem, mert nem figyelünk oda. Én egy fél percig láttam a gyermekemet, lejött a lépcsôn, eltűnt a tömeggel egy levegôtlen terembe. Próbáltam részt venni, nem lehetett. Sokan álltunk ernyôk alatt az utcán, vártuk, hogy lejárjon.

Végül ez is csak egy iskolai ünnepség, feledhetô, mint a többi. Sajnálom. Hogy nem figyelünk oda a pillanatra. Legyen az egy beszélgetés, csend, zaj, öröm, bánat, szeretkezés, elválás, ünnep. Akkor és ott.

Drága fiatal barátaim, jó utat!

László Zsuzsa

Tündérkert ezüstje – erdélyi tallérok a Nemzeti Múzeumban

Tizenhárom erdélyi fejedelem 220 tallérját vonultatja fel a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Tündérkert ezüstje című kiállításán; a keddtôl látható tárlat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Értéktár programja keretében megvásárolt Törô-gyűjtemény anyagát mutatja be.

A számtalan numizmatikai ritkaságot felvonultató kollekciót három nemzedék – Törô István, édesapja és nagyapja – munkája, nemes szenvedélye hozta létre – idézte fel a tárlat hétfôi megnyitóján az MNM megbízott fôigazgatója. Csorba László hozzátette: a jegybank által megvásárolt, 216 darabos kollekciót Törô István azóta ajándékként további négy darabbal gyarapította.

Az öt évre a múzeumnál letétbe helyezett anyag nemzetközi szinten is igazi "nagyhatalommá" teszi az MNM Éremtárát, amely 729 darab, az Erdélyi Fejedelemségben készült tallérveretet ôriz – hangsúlyozta az intézmény vezetôje.

Gerhardt Ferenc, az MNB alelnöke, az Értéktár program vezetôje emlékeztetett: a jegybank célja az Értéktár programmal, hogy a magyar nemzeti műkincsvagyon azon részeit, amelyek külföldre kerültek vagy "veszendôfélben" vannak, fölkutassa, megvásárolja, és értô kezekre bízza, lehetôvé téve, hogy mindenki láthassa ezeket a műkincseket.

A Törô-gyűjtemény a program eddigi két évének talán legmaradandóbb szerzeménye Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus elôtt című festménye mellett – emelte ki Gerhardt Ferenc, hozzátéve: a Nemzeti Múzeum a legalkalmasabb hely egy ilyen kultúrtörténeti emlék megôrzésére.

Tóth Csaba régész-muzeológus, a kiállítás kurátora elmondta, ritkaság, hogy egyetlen gyűjtemény ennyi értékes, nehezen fellelhetô darabot foglaljon magában: János Zsigmondtól Apafi Mihályig 13 uralkodótól 220 pénzérmét.

Noha az Erdélyi Fejedelemség másfél évszázados fennállása alatt tucatnyi verde működött hosszabb-rövidebb ideig, rengeteg tallért készítve hihetetlen változatosságban, ezeknek az érméknek a túlnyomó része kikerült az országból, majd beolvasztották, így mára kevés erdélyi tallér maradt fenn – mutatott rá a szakember.

Tóth Csaba a gyűjtemény korai anyagából kiemelte János Zsigmond és Báthori Kristóf "szükségtallérjait". Elmondása szerint Báthori István lengyel királyként is Nagybányán veretett pénzt, majd a helyi tallérverés felfutása Báthori Zsigmond alatt történt meg; errôl a fejedelem érméinek hatalmas változatossága tanúskodik.

Erdélyben nem váltak el élesen a forgalmi és emlékérmek, ezt mutatják Bocskai István tallérjai – számolt be a kurátor, aki arra az érdekességre is felhívta a figyelmet, hogy Báthori Gábor pénzeirôl következetesen lemaradtak a székely szimbólumok. A leggazdagabb pénzverése Bethlen Gábornak volt, mégis unikális darab a gyűjtemény háromnegyed Bethlen Gábor- tallérja. Szintén nagyon ritkák I. Rákóczi György tallérjai, ahogy II. Rákóczi György pénzei sem túl gyakoriak, és nehéz fellelni a rövid ideig uralkodó Barcsai Ákos és Kemény János érmeit is.

Apafi Mihály, a leghosszabban uralkodó fejedelem hét verdében készíttette tallérjait, így tôle harminchárom darab szerepel a kollekcióban, ritkaság azonban a korból az a Thököly Imre bukását ábrázoló gúnyérem, melyen az osztrák császári sas löki le egy szikláról a lázadó fejedelmet – számolt be Tóth Csaba a szeptember 11-ig megtekinthetô kiállítás anyagáról.

Havad és környéke

Szerkesztette: Nagy Székely Ildikó

A gegesi fürdôben lenne a jövô

A földtulajdonosokon múlhat

Veress Gergely Domokosnak, Havad negyedik mandátumához érkezett polgármesterének régi álma egy sós fürdô létrehozása a községhez tartozó Gegesen. Beszélgetésünk során kiderült, ez volt a fô oka annak, hogy ismét elvállalta a község vezetését. Mint ismeretes, a gyógyfürdô ötlete 2007-re vezethetô vissza, a polgármester akkor szerzett tudomást a gázvállalatnak a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején végzett fúrásairól, amelyek során 35-36 fokos sós vízre leltek a településen. Az elkövetkezô években hosszas procedúra vette kezdetét. A feltárási engedély beszerzése után az önkormányzat önerôbôl egy fúrószondát állított fel Gegesen. A vizet egy speciális, rozsdamentes acélból készült búvárszivattyú, illetve egy háromfázisú áramfejlesztô segítségével hozták felszínre. Tavalyelôtt a bukaresti szaklaboratóriumba küldött vízminta eredménye is megérkezett, amely szerint a gegesi víz nagy mennyiségben tartalmaz ként és sót, így alkalmas gyó-gyászati célokra. A kitermelési engedélyre 2015-ben nyújtottak be kérvényt, rövid idôn belül meg kell érkeznie az engedélynek. A terven azonban idôközben módosítani kellett. Az eredeti elképzelés szerint a fürdôt a településtôl 500-600 méterre hozták volna létre, a Nyárád és Küküllô mente Natura 2000 gondnoksággal zajlott megbeszélés nyomán azonban a faluhoz közelebb esô területen kerülne sor a kivitelezésre.

– A természetvédôk kérésére lennebb kell jönnünk a munkálatokkal. Csak az a gond, hogy az eredeti tervben szereplô földterületek tulajdonosaival már sikerült egyezségre jutnunk, ám most elölrôl kell kezdenünk a tárgyalásokat, a papírmunkát is újra el kell végezni. Ha pedig valamelyik tulajdonos nem hajlandó eladni a munkálatok övezetébe esô földjét, az egész terv meghiúsul. Pedig a fürdô községszinten óriási elôrelépést jelentene – vélte a polgármester.

Kovrig Zoltán, a Nyárád és Küküllô mente Natura 2000 gondnokság igazgatója nem látja ennyire borúsan a helyzetet.

– A községgazdának a településrendezési terv elkészítésénél ki kellett kérnie a véleményünket a fürdô létesítésével kapcsolatban. Azt javasoltuk, hogy a környék élôvilágának védelme érdekében próbálja meg közelebb hozni a faluhoz a munkálatokat. Ha viszont ez nem lesz lehetséges, igyekszünk kompromisszumos megoldást találni – mondta Kovrig Zoltán.

Iskolatörténet a virtuális térben

260 éves a havadi oktatás

Zsákban futással, fakanálon tojást egyensúlyozva ünnepelték június elsejét Havad község diákjai. A községközponti új sportpályán szervezett játékokban, ügyességi versenyeken és az azt követô kolbászsütésen mind az öt falu gyermekserege képviseltetett. A délelôtti tevékenységeket Pop Kovács Mihail román és testnevelés szakos tanár irányította. Györfi Endre iskolaigazgatót a rendezvény kezdetekor az irodájában találtuk, papírcsákókat készített a déli hôség ellen a gyerekeknek.

Az intézményvezetôt a községbeli diáklétszámról kérdeztük. Elmondta, hogy 50-nél több gyermek csak a havadi iskolában van, ahol V–VIII. osztály is működik. Az alsó tagozatot a tavalyi tanévben vonták össze, elôkészítôtôl negyedikig jelenleg 17 kisdiák tanul együtt a községközponti iskolában. A felsô tagozatosok szimultán osztályokba járnak, az ötödik a hetedikkel, a hatodik a nyolcadikkal összevonva. Vadasdnak 25 kisiskolása van, ôk is szimultán osztályokban tanulnak. A rigmányi és a gegesi iskolában tízen aluli a diáklétszám. Nyárádszentsimonban nem működik iskola, a falubeli diákokat Rigmányba viszik.

A lehangoló számadatok után egészen más jelleget öltött a beszélgetés. Egy olyan kezdeményezésrôl szereztünk tudomást, amire igazán büszke lehet a havadi tanintézet, és sok városi iskolának is dicséretére válna. Györfi Endre elkészítette a tanintézet honlapját. Ebben nem is lenne semmi különös, hiszen sok iskolának van már virtuális arca, a honlap azonban nemcsak a diákélet legújabb eseményeit villantja fel – a szüretrôl, farsangról, az Iskola másként programról mesél –, hanem a távoli múltba is visszapillantást enged. Az iskola történetét Bartos Miklós néhai történelem szakos tanár monográfiájának részleteibôl ismerhetik meg a virtuális tér látogatói. A nagyszabású munka közzétett töredékébôl számos érdekesség mellett az is kiderül, hogy 260 éves a havadi oktatás, a falu elsô tanítója, Sóváradi Sánta István ugyanis 1756-tól két évig töltötte be ezt a tisztséget. A továbbiakban a Bartos Miklós monográfiájában szereplô összes havadi pedagógus neve is megtalálható, illetve azt is megtudhatjuk, hogy 1940-ig egy tanító oktatta egyetlen tanteremben az I–VIII. osztályosokat, akik 1853-ban 30-an, 1937-ben pedig már 92-en voltak.

Györfi Endre azonban nem elégedett meg a monográfiában megtalálható ismeretekkel, több évtizedre visszamenôleg maga is összegyűjtötte a havadi iskolában oktatott tanítók, tanárok, igazgatók és diákok névsorát. Régi osztálynaplókat böngészve, négy diáklány – Soó Izabella Rebeka és Sárosi Brigitta Andrea ötödikes, illetve Adorjáni Szeréna Borbála és Lokodi Brigitta hatodikos tanulók – segítségével, idôrendi sorrendben vitte be a virtuális térbe a talált adatokat. Így lett teljes a http://havadiskola.uw.hu/ címen elérhetô honlap, amely a háttérben, mindenféle önreklám nélkül végzett munka szépségét példázza.

Zenélô óra után szökôkút

Vízhálózat – a mesterterv révén

Havad község központjában Kossuth- nótákat "játszó" óra jelzi az idô múlását és a hômérséklet változásait. A Kossuth Lajos szobrával büszkélkedô település önkormányzata tavaly saját költségvetésbôl készíttette el a zenélô idômérôt, amelynek három óralapja a három falu – Rigmány, Geges, Vadasd – irányába néz. Veress Gergely Domokos polgármester az elkövetkezôkben deszkával szeretné bevonatni az óra fémvázát, hogy jobban beleolvadjon a környezetbe. A községközpont szépítésére készült el ugyanakkor egy szökôkút terve.

– A református templom elôtti területre egy parkot képzeltem el, ott lenne a szökôkút is, tetején a turulmadárral. Öt ágban folyna a víz, Havad öt települését jelképezve – mondta a polgármester, majd a rigmányi kultúrotthon felújításának tervérôl számolt be. A javítás, korszerűsítés mellett a kultúrotthon tetôterét is beépítené, a homlokzatot pedig a rigmányi születésű filmszínész, Madaras József mellszobrával díszítené. Az épület a faluból elszármazott híresség nevét fogja majd viselni.

Az elmúlt két év nagyobb megvalósításai között a községgazda elsôként az útjavításokat említette. Uniós pályázat keretében Vadasdon 600, a községközpontban 480 méteren aszfaltoztak, szintén uniós pénzbôl készült el a havadi és rigmányi sportpálya. Az önkormányzat saját költségvetésbôl látott neki a vadasdi kultúrotthon teljes felújításának, a munkálat nagy része elkészült, még a korszerű konyha van hátra.

A községben nincs kiépülve az ivóvíz- és csatornahálózat.

– Havad zárt völgyben fekszik. Gyulakutáról kellene felszivattyúzni a vizet, úgy, hogy az a legtávolabbi faluig is eljusson. Ami a csatornázást illeti, minden faluban szükség lenne egy tisztítóállomásra – mondta Veress Gergely Domokos, majd hozzátette, Havad része a megye vízhálózatának kiépítésére vonatkozó mestertervnek, így a jövôben ez a hiányosság is megoldódik.

"Sokat fejlôdött a pálinkakultúra"

Csipán Csaba fôzdéjében

A nyárádszentsimoni Csipán-pálinka híre már jó ideje Magyarországra is eljutott, idén májusban a budapesti Magyar Világtalálkozó pálinkája címmel is kitüntették. A pálinkafôzde tulajdonosát, Csipán Csabát az indulásról, a vállalkozás fejlôdésérôl, illetve a jövôbeli tervekrôl kérdeztük.

– 2002-ben diplomáztam a budapesti Szent István Egyetemen, gyümölcstermesztés szakon. Ezt követôen egy évet dolgoztam Magyarországon, aztán hazajöttem, és megvettem a telket, ahol most a fôzde működik. Szentsimon sok száz éves múlttal rendelkezô falu, itt megmaradtak az egykori házak. Arra törekedtem, hogy a fôzde is illeszkedjen bele ebbe a környezetbe. A településen régi hagyománya van a gyümölcstermesztésnek. A pálinkakészítésben is fôként a régi módszerekre támaszkodtam, csak a fejlesztéshez nélkülözhetetlen minimális technológiát alkalmaztam... A cég 2008-ban kapta meg a palackozási engedélyt, azóta saját zárjeggyel ellátott üvegekben forgalmazzuk a pálinkát. Maros, Hargita és Kovászna megyében kaphatók a termékeink, kizárólag cégekkel dolgozunk.

– Hogyan bôvült a kínálat az évek során?

– Egy-két hagyományos termékkel indultunk, alma-, körte-, szilvapálinkát készítettünk. Most 14-féle termékünk van, eper-, bodza-, kökény-, birs-, vadvackor és vadáfonya pálinkát is fôzünk. A legnagyobb mennyiséget a szilvapálinkából adjuk el, de a különlegességekre, fôleg a vadon termô gyümölcsökbôl készült pálinkára is nagy a kereslet. Ami a lefôzött mennyiséget illeti, a növekedést talán az érzékelteti a legjobban, hogy míg 2004-ben körülbelül egy fél évet dolgoztunk, tavaly csak másfél hónapot állt a munka a fôzdében.

– Tizenkét évvel ezelôtt mennyire számított egyedi kezdeményezésnek a szentsimoni pálinkafôzde elindítása?

– A környéken már akkoriban is több fôzde működött, hiánypótlónak így nem nevezhetném a vállalkozást. Ami viszont igazán fontos: az elmúlt idôszakban rengeteget fejlôdött a pálinkakultúra ezen a vidéken. Bérfôzéssel is foglalkozunk, és sokat dolgoztunk azon, hogy a bérfôzetôk megfelelô minôségű gyümölcsöt hozzanak. Jelentôsen változott is a hozzáállásuk ez irányban. A bérfôzetôknek egyébként a cefre elszállítását, szükség esetén a tüzeléshez a fát is biztosítjuk.

– Milyen irányban szándékszik tovább fejleszteni a vállalkozást?

– Egyrészt folyamatosan igyekszem a minôségen javítani. Tavalyelôtt két kóstolásra alkalmas helyiséget is kialakítottunk annak az épületnek a felsô szintjén, ahol a raktár és a csomagoló van. Itt 30 vendéget tudunk fogadni. Van is igény erre a szolgáltatásra, külföldiek is jártak már itt. A minôség fejlesztése mellett a jövôben a termékskálát is bôvíteni szeretném. A vadmálnát, a fán termô epret, a csipkebogyót és a galagonyát is kipróbálnám.

Az olvasó írja

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Él az anyanyelv szeretete a szórványban

Dicsôszentmártonban idén XXVI. alkalommal tartottuk meg a Küküllôk menti tanulók népdaléneklô és szavalóversenyét a Kis-Küküllô Alapítvány és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének helyi szervezete égisze alatt. Egykor, 1991-ben dr. Kakassy Sándor RMDSZ-elnök javaslatára indítottuk el a szavalóversenyt, melyet utóbb népdaléneklô részleggel bôvítettünk. Bebizonyosodott, hogy szükséges, jó és hasznos egy ilyen népes találkozó a szórványban, hiszen "a természet csak egyetlen édesanyát adott nekünk, csak egyetlen édes anyanyelvet" (Kosztolányi Dezsô).

Idén két nap tartottuk a versenyt: május 21-én az általános iskolások és május 28-án a líceumi tanulók szerepeltek. A szavalók két szabadon választott verssel jelentkeztek, az éneklôk két szabadon választott népdallal nevezhettek be.

Hetven általános iskolás szerepelt, 50-en szavaltak és 20-an énekeltek. A középiskolás tanulók közül 25-en jelentkeztek, ebbôl 21-en szavaltak és négyen énekeltek. Összesen 95 résztvevôje volt a versenynek Bonyháról, Désfalváról, Dicsôszentmártonból, Haranglábról, Héderfájáról, Jobbágytelkérôl, Küküllôdombóról, Medgyesrôl, Segesvárról, Szászcsávásról és Vámosgálfalváról.

A tanulók teljesítményét szaktanárokból álló zsűri értékelte: Miklós Mária, Sándor Anikó, Szlovácsek Ida és Szabó Gyula, illetve Csiki Erzsébet-Gyöngyi, Szlovácsek Ida és Pataki László.

Elsô díjat nyertek: az V. osztályos vámosgálfalvi Fekete Zoltán, tanára Kántor Katalin, a dicsôszentmártoni VI. osztályos Fodor Nóra-Tímea és Székely-Varga Szilárd, tanáruk Csiki Erzsébet-Gyöngyi, a dicsôszentmártoni VII. osztályos Molnár Margaréta-Boróka, tanára ugyancsak Csiki Erzsébet- Gyöngyi és a vámosgálfalvi Fekete Tamás, felkészítô tanára Kántor Katalin, a VIII. osztályos désfalvi Balog Enikô, tanára Márkos Zita.

Népdaléneklésben elsô lett: az V. osztályos dicsôszentmártoni Vinca Denisa, tanára Szabó Krisztina-Ibolya; a VI. osztályos dicsôszentmártoni Cârburean Amalia Iuliana, tanára Szabó Krisztina-Ibolya; a VII–VIII. osztályos összevont csoportban: a szászcsávási Gólya Kriszta, tanára Molnár Miklós és a dicsôszentmároni Molnár Margaréta-Boróka, tanára Szabó Krisztina-Ibolya.

A líceumi szavalók közül elsô helyezettek: a IX. osztályos dicsôszentmártoni Simos Tímea, tanára Szilágyi Anna-Rózsika, a dicsôszentmártoni X. osztályos Pataki Tímea, tanára Szilágyi Anna-Rózsika, a XI.-es dicsôszentmártoni Márkos Andor és Szabó Tímea, tanáruk Szilágyi Anna-Rózsika.

A népdaléneklôk közül elsô díjas lett a XII. osztályos dicsôszentmártoni Béres Andrea, tanára Szabó Krisztina-Ibolya.

A díjazott tanulók könyvjutalmat vehettek át, ezeket Pataki László vámosgálfalvi iskolaigazgatónak és Fodor Józsefnek, a dicsôszentmártoni Traian Általános Iskola aligazgatójának köszönhetjük. Köszönet Csiki Erzsébet-Gyöngyi körfelelôsnek, Szilágyi Anna-Rózsika, Márkos Zita tanárnôknek, valamint Kakassy Irénnek és Balázs Évának, a Kis- Küküllô Alapítvány kurátorainak, akik segítséget nyújtottak a verseny megszervezésében.

A gyermekszemek ragyogása, a népviseletbe öltözött gyermekek látványa még sokáig él bennünk.

Szlovácsek Ida

Köszönet érte

A legnagyobb tisztelettel mondunk köszönetet a Havadi Polgármesteri Hivatalnak az életminôségünk javítására tett erôfeszítésért.

Mirôl is van szó? A Havadhoz tartozó Vadasd faluban van egy úgynevezett nyomornegyed, ahol ötven-hatvan ember lakik. Lakik? Nem, inkább tengeti az életét. Ez Vadasd határában, Kecskés völgyében van, ahol se út, se villanyáram, se víz nincsen. Víz azért van az ott elfolyó patakban, ebbôl mosunk, fôzünk, mosakodunk, iszunk. Itt van az illemhelyünk is. Más nem lévén, ezzel kell beérjük. A terület, ahol vályogházaink állnak, nem a mi tulajdonunk, a jogos tulajdonosok visszakapták a területet, tehát nekünk onnan menni kell. Igen ám, de hová? Megmentôként jött a Havadi Polgármesteri Hivatal, az élén Veress Gergely polgármester úrral, hogy vásárolnak családjainknak egy-egy összkomfortos faházat, melyeket Vadasd belterületén fognak elhelyezni, a Bedei utcában. Mi a legnagyobb tisztelettel köszönjük a polgármesteri hivatalnak, és személyesen a polgármester úrnak, eddig is sokat segítettek rajtunk, mert mindig idejében megkaptuk a nekünk járó szociális segélyt, a gyerekek után járó gyermekpénzt. Iskolába nem tudtuk rendesen járatni a gyermekeket, a hivatal munkatársai ettôl eltekintettek. Nekünk a támogatás a létalapot jelentette, mert munkahelyünk nincs, alkalmi munkákból pótoljuk napi szükségleteinket.

A polgármesternek és csapatának kívánunk sikeres munkát a továbbiakban!

Vass Aladár, Vadasd

Hitem szikla

A marosszent-györgyi római katolikus plébánián május 28-án, szombaton negyedik alkalommal került sor a Hitem szikla versmondó versenyre. 10 órára összegyűlt ismét gyermek és szülô, a verskedvelôk népes csapata – versmondók és -hallgatók. Baricz Lajos pap bácsi közvetlen hangú bevezetôje után – amikor bevallotta, hogy ô nem szeret szavalni (ô, a költô, író, akinek már számos könyvbemutatóján részt vettünk :) ), mintegy biztatta a gyermekeket, hogy van olyan dolog, amit ôk jobban tudnak – imádkoztunk. Henn Árpád, a zsűri elnöke – maga is versmondó – felhívta figyelmünket a vers szelle- met és lelket építô erejére, majd elkezdôdött a verseny.

A versek valóban a téma köré csoportosultak: a keresztrôl, az eukarisztia értékérôl, Isten szeretetérôl, a kegyelemrôl, Jézus megjelenésérôl, a megtérés örömérôl (Zakeus), "hív az Úr", a Lélek túláradásáról, hogyan adjuk oda magunkat keresztény munkára (Teréz anya imája). Természetesen emberi kételyeink is megjelentek, amint Ady "Hiszek hitetlenül Istenben" versét hallgattuk. Együttlétünk olyan volt, mintha végig imádkoztunk volna, igazi Istent dicsôítô találkozás. A kisebbek (0-III. osztály) korcsoportjában az I. díjat Fazakas Nimród, a II. díjat Fazakas Márk, a III. díjat Grekuj Andrea érdemelte ki. A nagyobbak (IV-VI. osztály) korcsoportjában az I. díjat Fazakas Hajnalka, a II. díjat Körösi Réka, a III. díjat Simon Blanka vehette át. A zsűri különdíját Máthé Dalma kapta, aki a versét mély átéléssel adta elô. Emléklapppal és könyvjutalommal távoztak a versmondók. Jutalmul Csíksomlyóra zarándokolhat minden résztvevô június 28-án. A zsűri: Moldován Irén, Henn Magdolna tanárok, Henn Árpád, a zsűri elnöke gratulált a résztvevôknek. Köszönjük Baricz Lajos pap bácsinak, Simon Kinga kántornônek és Szántó Edit hitoktatónak a szíves vendéglátást. Amint az egyik versmondó gyönyörűen szavalta: "Istenem és mindenem", így összegezhetném a Hitem szikla rendezvényt. Hitünk szikla!

Henn Magdolna

Boldog gyermekek

Az RMDSZ disznajói nôszervezete június 1-jén rendhagyó gyermeknapot szervezett. A program gazdag és változatos volt, a gyermekek ügyességi és sportjátékokon vehettek részt, aszfaltrajzokkal díszíthették a kultúrotthon udvarát.

Nagy sikere volt a különbözô állat- és mesefigurákat megelevenítô arcfestô saroknak. A gyermeknap legnagyobb meglepetése a pónilovaglás volt, amelyet a gyemekek kitörô örömmel fogadtak.

Játék közben házilag készített bodzaszörpöt, vattacukrot és pattogatott kukoricát fogyaszthattak a jelenlevôk.

Az estébe nyúló önfeledt játszás és szórakozás méltó befejezéseként a gyermekek oklevelet kaptak, emellett nyalókát, kisebb játékokat és lufiból készült különbözô figurákat vihettek haza.

Ezen a gyermeknapon a kultúrotthon udvara megtelt mosolygó, önfeledten kacagó gyermekekkel. BOLDOG GYERMEK VAGYOK – ezt érezhette minden jelen levô gyerek ezen a napon.

A szervezôk

Gyermeknap Marosjárában

Ma olyan idôket élünk, hogy az év minden napjára találhatunk egy piros betűs ünnepet. Szívünkhöz talán a gyermeknap áll a legközelebb, amirôl városszerte meg is emlékeztek.

Azonban a városunktól néhány kilométerre fekvô Marosjárában tartott gyermeknapnak különös hangulata volt, mert a Máltai Segélyszolgálat segítô keze és a falu plébánosa fogott össze, hogy felejthetetlen, szép napban legyen része 50 marosjárai és péterlaki gyermeknek.

Szórakoztató, de tanulságos műsorral kezdôdött a rendezvény. Mivel az irgalmasság esztendejét éljük, Palkó Ágoston plébános a Szentírásnak azt a gondolatát fejtette ki, hogy az irgalmas szeretet hogyan hajolt le az éhezô emberhez.

Miután Dendea Mária máltai-tag a szöveget felolvasta, a gyermekek ügyesen dramatizálták a kenyérszaporítás jelenetét.

A máltai önkéntesek – Buksa Éva és Tövisi Éva tanárnôk – vidám számokkal bôvítették a műsort. "Az Úrnak énekelni öröm. Alleluja, alleluja!" – zúgta a sok csillogó szemű gyermek. Jókedvű játékoktól is hangos volt a hely. Elhangzott Szabó Lôrinc megható verse: Ima a gyermekekért.

Dendea Mária, Tövisi Éva, Moldován Zelma, Buksa Éva, Jakab Ilona, Árus Anikó, Lakatos Gizella, Gioara Rodica-Piri elvegyültek az apróságok között, és meséltek azokról az idôkrôl, amikor nehezebb anyagi körülmények között éltek gyermekek és felnôttek.

Minden műsorszám és kötetlen beszéd arra irányult, hogy a gyermeki lelkekben felébredjen a hála Isten, a szülôk és a jóakaratú emberek iránt, s felismerjék, hogy átöleli ôket a szeretô gondoskodás.

Miután gyermekek és felnôttek közösen elfogyasztották a jóízű gulyást, fergeteges játék kezdôdött a plébános vezetésével: kötélhúzás, versenyfutás és minden más, amit Ágoston atya nagy találékonysággal kigondolt.

A versenyek gyôzteseit díjazták, de minden gyermeknek jutott csoki, színes ceruza, amit a máltai-vezetô, a mindig mosolygó Tulit Viktória osztott ki.

Mivel Ágoston atya a máltaiak lelki vezetôje, a két közösség szoros kapcsolatot ápol, sikerült, hogy gyermeknapon a marosjárai művelôdési ház udvara a "boldogság szigetévé" váljon.

Radványi Hajnal máltai-tag

Sport

Szerkeszti: Farczádi Attila

Szovátán játszott, majd Parajdon mulatott a Pressing

Csorbai Loránd magyardellôi református lelkipásztornak köszönhetôen – aki egyben a kerelô-szentpáli egyházi havi folyóirat fôszerkesztôje – kétnapos "edzô- táborba" vonult a marosvásárhelyi Pressing MÚRE, azaz a helyi írott és elektronikus sajtó képviselôit tömörítô kispályás labdarúgó-együttes játékosainak egy része – név szerint Szucher Ervin, Berekméri Edmond, Czimbalmos Csaba, Czimbalmos Ferenc Attila, Szöllôsi László, Csutor András Tomi, Karácsonyi Zsigmond és Bögözi Attila, valamint a házigazda Csorbai Loránd.

Múlt pénteken délután a Pressing barátságos találkozón lépett pályára Szovátán, a Domokos Kázmér Iskolaközpont sporttermében, a helybéli tanárok együttese ellen (amelynek összetételében Fábián Zoltán, id. Soós Zsigmond, Soós Levente, Soós Zsigmond-József, Máthé Réka, Kozomos Lajos, Szabó Zsolt, Péter Huba, Barta Zsolt, Csizmadi Zsolt és Tóth Csongor kapott helyet), majd az 1-0-ra elvesztett találkozó után az együttes tagjai este, a bekecsalji városban a 141 évet ünneplô Medve-tó-napi ünnepségen is részt vettek.

Az "edzôtábort" a csapattag Csorbai Loránd parajdi víkendházában hegedűszó mellett rendezték – Demeter József, az egykori Vörös Zászló újságírójának köszönhetôen. Finom étel – miccs és flekken – került az asztalra, és természetesen egyetlen garat sem maradt szárazon. Szombat délelôtt még wellnessezni is volt idejük a tollforgatóknak, hogy az est "fára-dalmait" kipihenjék.

Szombaton délután egyes csapattagok (Szucher Ervin kapus, Czimbalmos Ferenc, Czimbalmos Csaba, Enyedi Csaba és ifj. Csutor András mezônyjátékosok) részt vettek a marosvásárhelyi víkendtelepi kispályán egy barátságos találkozón, amelyet a Líceumok Ligája döntôinek félidejében rendeztek. Ott a helyi írott és elektronikus sajtó képviselôibôl verbuválódott együttes 6-4- re legyôzte a helyi önkormányzat csapatát, amelyet többek közt Józsa Tibor, Peti András, Bakos Levente, valamint ifj. és id. Bretfelean is erôsített.

A mérkôzésen több pressinges a gólszerzôk listájára is feliratkozott.

(C.A.)

Sólyom, Hajnal és Ciorceri is játszott a gernyeszegi pályaavatón

Futballpálya-avatón vett részt a marosvásárhelyi Apollo Old Boys, az egykori ASA-sok és helyi labdarúgók alkotta együttes, amely a gernyeszegi öregfiúk csapatával mérkôzött meg.

Az Apollo színeiben a vendéglátók kérésére pályára lépett az egykori AS Armata több egykori tagja, így Sólyom Csabát, Varró Sándort, Fodor Jánost, Hajnal Gyuszit, Lucian Popát, Aurel Stoicát, Márton Lászlót, George Ciorcerit is láthatták futballozni a helyiek, akik szép számban látogattak ki a találkozóra. Az ASA régi játékosaival együtt focizott többek közt Böjte Attila (Viitorul Prodcomplex), Daróczi László (Viitorul Prodcomplex), Tolvaj József (IRA), Marinica Ormenisan (Marosszentannai Scorillo), Mircea Pop (Sanatatea), Tamási Ferenc (Szovátai Mobila), Kelemen Sándor (Gloria) is, ôk valamikor mind ismert helyi labdarúgók voltak.

A hazaiak együttesében futballcsukát húzott többek közt Tiberiu Gabor (AS Armata), Budai Barna (Avântul), ugyanakkor a helyi illetôségű Berekméri János, Caliman István, Petan Miklós, Orbán Zoltán, Berekméri István is, akik egykoron tagjai voltak a megyei bajnokságban szereplô helyi alakulatnak.

A nézôk megtapsolhatták a 73 éves Sólyom Csabát, ugyanakkor újra láthatták Hajnal nagyszerű szabadrúgásait, Ciorceri gyors felfutásait, L. Popa és Relu Stoica elegáns labdakezelését is.

A találkozó elôre meg nem beszélt 3-3-as döntetlenre ért véget, majd a mérkôzés után a két csapat játékosai közös gulyáspartin vettek részt a pálya szomszédságában kialakított lacikonyhán.

A két csapat összetétele a következô volt:

* Gernyeszegi Öregfiúk: Petan Miklós (kapus); Szabó Attila, Haboczki Levente, Berekméri István, Incze Lóránt, Vajda Zsolt, Caliman István, Zsigmond Csaba, Zsigmond Vilmos, Szabó Zsolt, Budai Barna, Kádár Ferenc, Orbán Zoltán (csapatkapitány), Tiberiu Gabor és Szávuly Csaba (mezônyjátékosok). Edzô- játékos: Berekméri János;

* Apollo Old Boys: Sólyom Csaba, Varró Sándor, Varró Tamás és Czimbalmos Ferenc (kapusok); Gábor Ákos, Marinica Ormenisan, Böjte Attila, Daróczi László, Fodor János, dr. Butiurca Sándor, Tolvaj József (csapatkapitány), Tamási Ferenc, Lucian Popa, Márton László, Czimbalmos Csaba, Hajnal Gyula, Lázár Domokos, Aszalos János, Pop Mircea, Szilágyi Dezsô, Kelemen Sándor, Kelemen Norbert, George Ciorceri és Anton Turc (mezônyjátékosok). Edzô: Kanyaró György és Márton Géza.

Gólszerzôk: Berekméri János, Haboczki Levente és Caliman István, illetve Szilágyi Dezsô, Czimbalmos Csaba és George Ciorceri.

A találkozót a Ioan Teodor, Dumitru-Corduneanu Bîrsanu és Lucian-Dragos Chiorean alkotta marosvásárhelyi bírói hármas jól vezette.

Az összecsapás után Gernyeszeg polgármestere, Kolcsár Gyula a Népújságnak elmondta, a kiváló gyepszônyeggel rendelkezô nagypálya és a bekerített műfüves pálya szomszédságában egy teniszpályát és egy lábteniszpályát is ki szeretnének alakítani a közeljövôben. Szabó Ernô alpolgármester pedig azt is megjegyezte, hogy a községközpontban létesített nagypálya mellett több kutat ásnak majd, hogy megoldják a pálya öntözését.

Orbán Zoltán helyi tanácsos elújságolta, hogy a gernyeszegi bajnok Szôlô utca, valamint a körtvélyfáji éllovas Új utca közötti találkozót a műfüves pályán rendezték (az eredmény 7-3 volt az elôbbi javára), majd mindkét alakulat csapatkapitánya oklevelet és kupát vehetett át. (C.A.)

Kétgólos vereség a németektôl az Eb-fôpróbán

A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-ra kikapott a világbajnok német csapattól Gelsenkirchenben az Európa-bajnokságot megelôzô utolsó felkészülési mérkôzésén.

Az elsô német akció azonnal góllal zárult, de a partjelzô – tévesen – lest jelzett, így a magyarok nem kerültek hátrányba. Az elsô tíz percben tovább rohamozott a német csapat, amely több lehetôséget is kidolgozott, egy ízben Király védett bravúrral, míg a többi helyzetnél pontatlan volt a befejezés. Az elsô negyedóra elteltével megnyugodtak Bernd Storck játékosai, sikerült megtartaniuk, sôt néhányszor tetszetôsen kihozniuk a labdát, néhány szépen végigvitt akció pedig lövéssel zárult. Elsôsorban Kleinheisler próbálkozott, de igazán egyszer sem találta el jól a labdát, ellenben Dzsudzsák tekerése után tornáznia kellett Neuernek, majd a magyar csapatkapitány szögletét követôen Pintér emelt a keresztlécre. A szünet elôtti percekben többnyire mezônyben zajlott a játék, már-már úgy tűnt, gól nélkül zárul az elsô félidô, de aztán egy villámgyors német akció futott végig a bal oldalon, melynek végén, a középre adást követôen Langról a hálóba pattant a labda.

A folytatásban az egyik kaput sem fenyegetô mezônyjátékkal telt a mérkôzés. A magyarok nem vágták elôre a labdát, többször is inkább hátrajátszották, akár Királyt is a játékba vonva, minthogy cél-talanul elôre rúgják. Ezt a periódust ugyanakkor váratlanul ismét egy német gól zárta, igaz, a svéd bíró ezúttal is nagyot hibázott, mivel nem jelzett lest a Müller találatát megelôzô Gomez-fejesnél. A hátralévô idôben egyre többet cserélt a két szakvezetô, márciusi sérülését követôen például elôször lépett pályára Bastian Schweinsteiger. Többek között a cserék miatt nem alakult ki folyamatos játék. A németek ráadásul már nem erôltették a támadásvezetést, míg a magyarok erejébôl nem igazán futotta ellenakcióra, így több gól nem esett a lefújásig.

Jegyzôkönyv

Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkôzés, eredmény: Németország – Magyarország 2-0 (1-0)

Gelsenkirchen, Veltins Arena, 50.000 nézô. Vezette: Martin Strömbergsson (svéd).

Gólszerzôk: Lang (39., öngól), Müller (63.)

Sárga lap: Kroos (36.), illetve Kleinheisler (41.), Gera (90.)

Németország: Neuer – Höwedes, Boateng, Rüdiger, Hector (46. Can) – Thomas Müller (69. Sané), Khedira (46. Mario Gomez), Kroos (68. Schweinsteiger), Özil, Draxler (60. Schürrle) – Götze (79. Podolski).

Magyarország: Király – Fiola (82. Bese), Guzmics, Lang, Kádár – Pintér (59. Gera), Nagy Ádám – Dzsudzsák, Kleinheisler (82. Stieber), Lovrencsics – Szalai (65. Priskin).

Eredményjelzô

* Copa América, C csoport: Jamaica – Venezuela 0-1 (gól: 15. Josef Martinez; kiállítva: Rodolph Austin/Jamaica), Mexikó – Uruguay 3-1 (gól: 4. Alvaro Pereira – öngól, 85. Rafael Marquez, 90. Hector Herrera, illetve 74. Diego Godin; kiállítva Jose Guardado, illetve Matias Vecino);

* World Kirin Cup: Dánia – Bosznia-Hercegovina 2-2, 3-4 a büntetôpárbaj után; Japán – Bulgária 7-2;

* felkészülési mérkôzések: Svájc – Moldova 2-1, Kanada – Azerbajdzsán 1-1, Koszovó – Feröer-szigetek 2-0, Albánia – Ukrajna 1-3, Ausztrália – Görögország 1-0, Észtország – Lettország 0-0, Horvátország – San Marino 10-0, Ausztria – Hollandia 0-2, Szlovákia – Észak-Írország 0-0, Franciaország – Skócia 3-0, Csehország – Koreai Köztársaság 1-2, Svédország – Wales 3-0, Belgium – Norvégia 3-2, Oroszország – Szerbia 1-1, Szlovénia – Törökország 0-1.

Mestermérleg

* Joachim Löw, a német válogatott szövetségi kapitánya: "Elégedettek lehetünk a gyôzelemmel, jó érzés így elhagyni a pályát. Kicsit hiányzik még a frissesség a csapatból, de ez nem csoda, mivel sokat dolgoztunk az edzôtáborban. Több játékost, Kroost, Götzét és Cant is új pozícióban próbáltam ki, mindannyian jól helytálltak."

* Bernd Storck, a magyar válogatott szövetségi kapitánya: "Számítottunk arra, hogy nehéz mérkôzés lesz. Sok új felismerésre tettünk szert, de természetesen nem lehetünk elégedettek, mivel kikaptunk. Védekezésben jól teljesítettünk, hiszen kevés lehetôsége volt az ellenfelünknek és az elôre játékunk is működött. A bátorság, amire itt szert tettünk, hasznos lehet Ausztria ellen."

A labdarúgó-Európa-bajnokság döntô tornájára utazó magyar keret

* kapusok: Király Gábor (Swietelsky-Haladás), Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig)

* védôk: Fiola Attila (Puskás Akadémia), Bese Barnabás (MTK Budapest), Guzmics Richárd (Wisla Kraków), Juhász Roland (Videoton FC), Lang Ádám (Videoton FC), Kádár Tamás (Lech Poznan), Korhut Mihály (DVSC-Teva)

* középpályások: Elek Ákos (DVTK), Gera Zoltán (Ferencváros), Nagy Ádám (Ferencváros), Kleinheisler László (Werder Bremen), Lovrencsics Gergô (Lech Poznan), Pintér Ádám (Ferencváros), Stieber Zoltán (Nürnberg)

* támadók: Dzsudzsák Balázs (Bursaspor), Szalai Ádám (Hannover), Németh Krisztián (al- Gharafa), Nikolics Nemanja (Legia Warszawa), Priskin Tamás (Slovan Bratislava), Böde Dániel (Ferencváros)

Ország- világ

Áradások voltak országszerte

Az elmúlt két héten 31 megye 374 településén volt szükség a tűzoltók, csendôrök, rendôrök, határrendészek beavatkozására az áradások miatt. Ebben az idôszakban az Országos Meteorológiai Szolgálat 231 figyelmezetést adott ki, amelyek közül 19 narancssárga volt, az Országos Hidrológiai Intézet 71 figyelmeztetésébôl hét vörös, 47 sárga vagy narancssárga riadó volt. Országos viszonylatban helyreállt a helyzet, jelenleg a kárfelmérést végzik. Petre Toba belügyminiszter szerint az áradások következményeinek elhárításán több mint ötezer alkalmazottjuk dolgozott.

2687 lej volt a romániai háztartások átlagos bevétele

Tavaly 2687 lej volt a romániai háztartások átlagos bevétele, ami 7,4 százalékos növekedést jelent 2014-hez képest. Egy fôre 1011 lej jutott – közölte hétfôn az Országos Statisztikai Intézet (INS). A háztartások kiadásai eközben 2352 lejre (885 lej/fô) rúgtak, ami a bevételek 87,5 százalékát jelenti. A pénzbeli bevételek 2362 lejt (889 lej/fô) tettek ki, a természetbeniek pedig háztartásonként 325 lejt (122 lej/fô). A legfontosabb jövedelemforrás a fizetés – a háztartások bevételeinek 55,7 százalékát teszi ki. A szociális juttatások 23,9 százalékot, a mezôgazdasági tevékenységbôl származó bevételek 2,9 százalékot, más, egyéni tevékenységek 2,4 százalékot, a tulajdonból vagy vagyontárgyak értékesítésébôl származó jövedelem 1,3 százalékot jelentett. A kiadások terén a legnagyobb összegek élelmiszerekre (38,2%), nem élelmiszeripari termékekre, szolgáltatásokra, helyi adókra, illetékekre, társadalombiztosítási hozzájárulásra, illetve a háziállatok élelmezésére, a háztartásban dolgozók megfizetésére, állatorvosi szolgáltatásokra stb. megy el.

A vasúti jelzôrendszer hibája okozott vonatbalesetet

A belga vasúttársaság elismerte, hogy a vasúti jelzôberendezés hibája okozta a vasárnap éjjeli vonatbalesetet. Feltételezések szerint villámcsapás miatt nem működhetett megfelelôen a berendezés, de ezt nem erôsítette meg a vasúttársaság. Vasárnap éjjel, nem sokkal 11 óra után mintegy 90 kilométer/órás sebességgel rohant bele egy tehervonatba egy személyvonat a vallóniai Saint-Georges-Sur-Meuse településnél. Az SNCB belga vasúttársaság közlése szerint összesen mintegy negyven ember utazott a hatkocsis szerelvényen, amelynek elsô két kocsija az ütközésben összeroncsolódott. A balesetnek három halálos áldozata van, kilenc embert különbözô súlyosságú sérülésekkel kórházba vittek, további 27 embert könnyebb sérülésekkel kezelnek.

Nyolcezresekre indulnak a magyar hegymászók

Két nyolcezer méter feletti hegycsúcs meghódítására indulnak magyar hegymászók júniusban: Suhajda Szilárd békéscsabai hegymászó újra megpróbálja a Himalájában fekvô K2 8611 méteres csúcs megmászását, míg Varga Csaba nagyváradi hegymászó a Nanga Parbat 8125 méteres csúcsára készül. A tájékoztatás szerint Suhajda Szilárd június 14-én indul a világ 2. legmagasabb hegycsúcsa, a Pakisztán és Kína határán emelkedô K2 meghódítására. Varga Csaba június 13- án utazik a világ 9. legmagasabb hegycsúcsa, a Nanga Parbat megmászására.

Megyei hírek

Hírszerkesztô: Nagy Székely Ildikó

Albert Olga kiállítása

Megnyílt Albert Olga egyéni kiállítása a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség tanácstermében. A tárlatot június 14-ig lehet megtekinteni 9 és 13 óra között.

Szovátai gazdaságokban tett kárt a víz

Vasárnap, a késô délutáni órákban hatalmas felhôszakadás volt Szovátán. Szakadátnál a Szászrégen felé vezetô utat teljesen elárasztotta a víz, amely a város felé zúdulva több háztáji gazdaságban is kárt tett. A környéken több mint egy órán át állt a forgalom. A helyszínre a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelôséget riasztották. A felügyelôség közleménye szerint az ár 43 házat és pincét, 150 udvart, illetve kertet öntött el.

A másodikosok vizsgáznak

A második osztályosok tudáspróbáival ér véget az országos felmérôk sorozata. A kisdiákok tegnap és ma román nyelvbôl, szerdán matematikából, csütörtökön és pénteken anyanyelvbôl vizsgáznak. Mint ismeretes, a jegyeket nem írják be az osztálynaplóba, hanem felhasználják iskolaszinten az egyéni tanítási tervek kidolgozására.

RMOGYKE-elôadások

A héten folytatódik a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) szervezésében zajló elôadás-sorozat a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Központban (Rózsák tere 61. szám). Hétfôtôl péntekig 16 és 19 óra között a Pécsi Tudományegyetem Műveleti Medicina Tanszékérôl érkezett prof. dr. Szilárd István és dr. Kátz Zoltán elôadásait hallgathatják meg az érdeklôdôk. A részvétel ingyenes.

Jegyek válthatók a Csűrszínház elôadásaira

A Csűrszínház elôadásaira a Népújság titkárságán, valamint a helyszínen válthatók jegyek. Érdeklôdni, foglalni a 0749-016-679-es telefonszámon lehet. A lefoglalt, ki nem váltott jegyek elôadás elôtt egy órával érvényüket vesztik.

Kamarazeneest és szimfonikus hangverseny

Ma 19 órakor kamarazeneestre várják a zenebarátokat a Kultúrpalota nagytermébe. Fellép Madaras Ildikó szoprán, Vass Edith fuvolán, Domahidi Emese gordonkán, Bordos Nagy Kinga zongorán játszik. 9-én, csütörtökön szintén 19 órakor szimfonikus hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Miquel Ercolino karmester, hegedűn játszik Dávid Tamás. A koncertre a 34-es számú bérletek érvényesek.

Orgonakoncert Szászrégenben

Több hónapon át tartó orgonakoncert-sorozatnak ad otthont a szászrégeni evangélikus templom. Az elsô koncertre június 8-án, szerdán 18 órakor kerül sor, orgonán játszik a Bukarestbôl érkezô Ovidiu Leonas. A belépés ingyenes, a felajánlott adományt a szervezôk a költségek fedezésére fordítják.

Pokorny László fogadóórája

Dr. Pokorny László megyei tanácsos június 8- án, szerdán reggel 9 órakor Marosvásárhelyen, a Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság székhelyén (Trébely utca 7. szám, C épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart fogadóórát.

Apróhirdetések

Szolgáltatás, üzleti ajánlat

ONLINE ÜZLETBE alkalmazunk HÖLGYEKET. Tel. 0745-520-408. (17512-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNÔT. Tel. 0744-681-130. (17539-I)

A PRESIDENT IMPEX KFT. alkalmaz FŰTÉS- és VÍZSZERELÔT. E-mail cím: president.impex@gmail.com (17544-I)

CÉGÜNK, az EUROWIND KFT. tehergépjármű-felépítmények alkatrészeinek forgalmazásával foglalkozik. RAKTÁRI MUNKATÁRSAT keresünk hosszú távra. Elvárásaink: a román és a magyar nyelv ismerete, jó fizikai erônlét, megbízhatóság, pontosság, B kategóriájú hajtási jogosítvány, a műszaki ismeret elôny, a targoncásengedély elôny. A román vagy magyar nyelvű önéletrajzot az eurowind.ro@eurowindgroup.net e-mail címre küldjék. (58190-I)

HOSSZÚ TÁVÚ MUNKALEHETÔSÉG! Nyugat- Magyarországra különbözô gyárakba keresünk NÔI és FÉRFI DOLGOZÓKAT könnyű és közepes nehézségű betanított munkára. A magyar nyelvtudás kötelezô. Ezenkívül keresünk szakmai tapasztalattal rendelkezô AUTÓBUSZVEZETÔKET. A szállás és a kiutazás ingyenes! Tel. 0755-067-687, 0742-010-263. (sz.-I)

ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT. Tel. 0745- 696-055. (17511-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkezô SOFÔRT. Érdeklôdni személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. Telefon 0265/313- 888. (-I)

KUVAITI MUNKÁRA OPTIKAI HEGESZTÔT alkalmazunk. Az utazás (repülôjegy) és a szállás biztosítva. Érdeklôdni viberen a +96599610336-os számon. (53916-I)

ALKALMAZUNK FIATAL LÁNYOKAT WEBÁRUHÁZBA román nyelvtudással. Tel. 0745-520-408. (53921-I)

A SWITCH SOLAR BÔVÍTI CSAPATÁT. Dinamikus, nyitott, komoly, remek kommunikációs készséggel rendelkezô, talpraesett, odaadó, a számítógép kezeléséhez szükséges ismeretekkel rendelkezô KOLLÉGÁT keresünk. Ha magadra ismertél a fenti leírásban, fényképes önéletrajzodat várjuk a swssolar111@gmail.com e-mail címre, valamint személyesen is beadhatod a cég székhelyére, mely Koronka 14b szám alatt található, minden hétköznap 10-16 óra között. Cserében hosszú távon vonzó fizetést és stabil munkahelyet ajánlunk. (53227-I)

A SWITCH SOLAR CÉG BÔVÍTI CSAPATÁT. Dinamikus, nyitott, komoly, lendületes KOLLÉGÁT keresünk szerelôcsapatunkba. Ha része szeretnél lenni csapatunknak, fényképes önéletrajzodat várjuk a swssolar111@gmail.com e-mail címre, vagy személyesen is leadhatod cégünk székhelyén, mely Koronka 14b szám alatt található, minden hétköznap 10-16 óra között. Hosszú távon vonzó fizetést és stabil munkahelyet ajánlunk. (53227-I)

ALKALMAZUNK SZOBALÁNYT, ÉJSZAKAI RECEPCIÓST, ZÖLDÖVEZET-GONDOZÓT. Tel. 0745-696-055. (17601-I)

BUCSINON LEVÔ VENDÉGHÁZBA GONDOZÓT alkalmazunk. Tel. 0745-696-055. (17601-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI ISKOLÁS SPORTKLUB versenyvizsgát hirdet D kategóriával rendelkezô SOFÔR alkalmazására. A versenyvizsga 2016. június 28- án lesz, az iratokat 15-24-e között kell benyújtani. Részletek a 0265/212-135-ös telefonszámon. (17602-I)

VIRÁGÜZLET HÖLGY MUNKATÁRSAT keres. Tapasztalat nem szükséges. Tel. 0744-189-999. (53928-I)

ADÁSVÉTEL

JÓ MINÔSÉGŰ házi fűszerpaprika eladó. Tel. 0723-089-808. (53415-I)

A NIKI PARK matracosüzletben 100x200-as német memoryfoam ágybetét csak 255 lejért kapható, a készlet erejéig – 1989. December 22. u. 113. szám, kijárat Régen felé. (17277-I)

LAKÁS

ELADÓ két ház Nyárádszeredában. Tel. 0744-679-359. (53347-I)

ELADÓ 3 szobás, II. osztályú, IV. emeleti, nemrég felújított, teljesen bebútorozott tömbházlakás külsô, belsô hôszigeteléssel, pincével, a Lamâitei utcában. Tel. 0744-678-857. (53480-I)

ELADÓ négyszobás, bútorozott lakás központi fűtéssel Székelyvéckén. Ára: 22.000 euró. Tel. 0744-890-685. (53911-I)

KIADÓ kétszobás, bútorozott tömbházlakás a Kövesdomb központjában nem dohányzó személy számára. Érdeklôdni naponta a 0744-692-921-es telefonszámon. (53918- I)

TÁRSKERESÉS

ERDÉLYI gyökerekkel, itteni értékrenddel, külföldön vállalkozó férfi keresi utazást kedvelô társát egy 35-45 év közötti, független hölgy személyében. További részletek egyeztetése e-mailben. A fényképes jelentkezést az egyutt12@gmail.com e-mail címre lehet elküldeni. (53764-I)

MINDENFÉLE

FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543-104. (49857-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel. 0755-825-502. (53785-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk a pótolhatatlan édesapára, apósra, nagytatára, BORDA IOANRA (Jani bácsi), aki ma, június 7-én már öt éve, hogy eltávozott közülünk. Emléke felejthetetlen marad számunkra. Nyugodj békében, Tata! Fia, menye és unokái. (53862-I)

"Te voltál támaszom születésem óta… öregkoromban se vess el engem." (Zsolt. 71:6-9)
Isten akaratát elfogadva, a gyermekeiért aggódó, gondos édesanya, nagy- és dédmama, özv. FEKETE JÁNOSNÉ született KAFFAI MARGIT egy éve, hogy visszaadta lelkét Teremtôjének. Sírját a szeretet és hála virágai borítják. Nyugodjon békében! Lányai, Manyika és Ildikó, családjukkal. (1007-I)

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tôlünk senki soha el nem vehet. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk CZAKÓ MARGIT-ILDIKÓRA halálának 9. évfordulóján. Emlékét ôrzik lányai, unokái, veje, valamint testvére és családja. Nyugodj békében! (53913-I)

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Szívünkben csak az hal meg, kit elfeledünk, nem pedig az, kit eltemetünk.
Fájó szívvel emlékezünk június 7- én GÁLL BÉLÁRA halálának 10. évfordulóján. Szeretô felesége, két leánya, három unokája és családjuk, meg a rokonság. Nyugodj békében! (53929-I)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülten, fájó szívvel tudatjuk, hogy a mindenki által szeretett és tisztelt, szívét- lelkét odaadó feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon és jó szomszéd, özv. BENDE IRMA életének 81. évében 2016. június 5-én örökre megpihent. Utolsó útjára kísérjük június 7-én 15 órakor a remeteszegi temetôbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (53905-I)

"Aki ember volt, küzdô, tiszta ember, változzék át bár porladó rögökké, az élôkben tovább él – mindörökké."

Mély megrendüléssel búcsúzunk szeretett munkatársunktól, barátunktól, DOMAHIDI SÁNDORTÓL. Isten nyugtasson békében! Az Imatex szerszámműhelyének szerszámosai. (53912-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, após, apatárs, sógor, jó barát, szomszéd, id. DOMAHIDI SÁNDOR életének 69. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtôjének. Búcsúzik tôle felesége, három fia, három menye, hat unokája, apatársa és két anyatársa. Temetése kedden 14 órától lesz a marosvásárhelyi református sírkertben, református szertartás szerint. A gyászoló család. (53924-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Ôszinte részvétünket fejezzük ki dr. Albert- Lôrincz Márton docens úrnak TESTVÉRE elvesztése miatt. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának munkaközössége. (sz.-I)

Ôszinte részvétünket fejezzük ki dr. Biró Domokos docens úrnak TESTVÉRE elvesztése miatt. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának munkaközössége. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, KELEMEN ILDIKÓT utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. (1004-I)

Copyright © Népújság - 1999